Meny
  • Svenska

Om utlandet Afghanistan

Registrera nyfödd och barns första pass

Barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras.

Ansökningsförfarande för samordningsnummer:

  • Barnet måste komma till konsulatet tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Födelseattest för barnet i original
  • Intyg om havandeskap (från t. ex. behandlande mödravårdscentral eller läkare) 
  • En medborgarskapsutredning görs i samband med passansökan. Blanketten finner du till höger.
  • Namnanmälan. Blanketten finner du nedan.

När beslut av samordningsnummer är fastställt av Skatteverket skickas besked till den sökande och ambassaden. Normalt har Skatteverket en handläggningstid på ca 6 veckor.

Blankett om namnanmälan SKV 7750

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer