• Svenska

Om utlandet Österrike

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar dagligen informationen om smittspridningen inom EU. Det råder för närvarande en utbredd samhällsmitta av coronaviruset i Österrike. Ett flertal smittspridningsreducerande åtgärder är i kraft i hela landet.

Notera att det alltid är österrikiska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Österrike. Sveriges ambassad i Wien kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Österrike. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i österrikisk lagstiftning.

Särskilda inresebestämmelser

Sedan den 10 februari 2021 gäller nedanstående inresebestämmelser vid inresa till Österrike. Observera att Sverige sedan den 1 april 2021 klassificeras som ett högriskland.

 • Negativt coronatest: Personer som reser in i Österrike behöver uppvisa ett negativt coronatest. Antigentest får vara högst 48 timmar gammalt och PCR-test får vara högst 72 timmar gammalt. Om negativt test inte kan visas upp vid inresa, måste ett test göras i Österrike inom 24 timmar efter inresa. Formulär för intyg vid negativt PCR-/antigentest finns på tyska och engelska.

 • Registrering: Vid inresa till Österrike krävs även en elektronisk registrering som kallas Pre-Travel-Clearance och görs online via inreseformulär från österrikiska myndigheter. Var beredd på att visa upp bekräftelse på registrering av inresa vid kontroll, antingen med QR-kod eller utskrift. Registreringen kan göras tidigast 72 timmar innan inresa. Läs mer information på Pre-Travel-Clearance
 • Karantän: Personer som reser från ett riskland måste dessutom tillbringa 10 dagar i karantän efter ankomst till Österrike. Ett PCR-test eller antigentest får göras tidigast efter 5 dagar i karantän. Karantänen kan avbrytas om testet är negativt.
  Undantagna från karantänplikten är affärsresande, pendlare och personer som reser som medföljare i medicinska nödsituationer. Observera att personer som är undantagna karantän, fortsatt måste ta med sig negativt covid-test samt registrera inresa.

Inresebestämmelserna gäller även för personer som är vaccinerade eller har antikroppar mot COVID-19.

Barn under 10 år som reser i sällskap med vuxna behöver inte vara testade vid inresa. 

Mer information om inresebestämmelserna och undantag finns på det österrikiska utrikesministeriets hemsida samt det österrikiska socialministeriets hemsida.

Återinförande av gränskontroller mot Slovenien och Ungern har förlängts till och med 11 november 2021.
Detsamma gäller för Tjeckien och Slovakien, dock enbart till och med 28 maj 2021. In- och utresa enbart tillåten via gränskontrollerna.

Transit genom Österrike

Resenärer får transitera genom Österrike med bil, tåg eller buss från ett land som Österrike klassar som riskland utan krav på negativt coronatest eller karantän, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Detta gäller även flygplatstransit. Vid transit med flyg får transitområdet inte lämnas.

Motorvägsavgift måste betalas innan inresa. 

För information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

Lokala restriktioner

Ett flertal regionala åtgärder och restriktioner har införts för att förhindra spridning av coronaviruset. Flera områden har infört avspärrningar och krav på negativt covid-test för att kunna resa ut eller in i områden. I Österrike är samhället fortsatt delvis nedstängt och restriktionerna varierar mellan förbundsländerna. Personer som befinner sig i områdena uppmanas att följa händelseutvecklingen samt följa nyhetsrapportering och information från österrikiska myndigheter. Nedan sammanfattas några av de viktigaste restriktionerna som gäller i Österrike. Observera att fler restriktioner finns än vad som nämns nedan, samt att restriktionerna kan komma att ändras med kort varsel. 

 • Utegångsförbud gäller mellan 20.00-06.00 (med undantag för bland annat  hjälp till närstående, motion/rekreation eller ta sig till arbete eller utbildning). 
 • Masktvång av typen FFP2 gäller bland annat i alla butiker, vårdinrättningar och kollektivtrafik samt taxi. Detta gäller även för personer som är vaccinerade mot covid-19. 
 • Butiker får ha öppet i vissa förbundsländer, men måste säkerställa minst 20 kvadratmeter per kund. 
 • Samhällstjänster såsom frisör får ha öppet i vissa förbundsländer, men får endast besökas vid uppvisande av negativt covid-test som inte är äldre än 48 timmar. 
 • Restauranger och barer är stängda i nästan hela Österrike, men det är möjligt att hämta mat från restauranger. 
 • Hotell är stängda för vanlig turism och får endast bokas i undantagsfall, såsom exempelvis vid arbetsresa.
 • Krav på att kunna uppvisa ett negativt covid-test vid in- och/eller utresa för olika områden gäller i flera områden runt om i Österrike.

Fler restriktioner och detaljer återfinns på socialministeriets hemsida (på tyska).

Observera att bestämmelserna kan variera mellan de olika förbundsländerna. Därför uppmanas resande att informera sig om bestämmelserna och den aktuella situationen i de olika förbundsländerna. Mer information om restriktioner finns på respektive förbundslands hemsida:

Wien
Niederösterreich
Burgenland
Steiermark
Kärnten
Oberösterreich
Salzburg
Tyrolen
Voralberg

Råd till svenska resenärer

 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i Österrike och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad eller kontakta 1177 Vårdguiden.
 • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.
 • UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Sjukvård i Österrike

EU medborgare har rätt till akut vård i Österrike på samma villkor som österrikare. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Nationell information om coronaviruset

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets hemsida. Information ges även muntligen genom Österrikes Hotline för coronavirus på telefonnummer +43 (0) 800 555 621. Om du uppvisar symtom och misstänker att du kan vara smittad ska du istället ringa telefonnummer 1450.

Inresa till Sverige

Sedan den 6 februari 2021 måste utländska medborgare uppvisa ett negativt covid-19-test vid inresa i Sverige. Detta gäller oavsett varifrån man reser. Testet får inte vara äldre än 48 timmar. Antigentest, PCR-test-, TMA-test eller LAMP-test godkänns. Svenska medborgare, personer bosatta i Sverige samt personer under 18 år är undantagna från testkravet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att alla personer som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och undvika kontakter i sju dagar. För närmare information samt information om ytterligare undantag från testkravet hänvisas till regeringens hemsida. Bestämmelsen gäller fram till den 31 maj 2021.

Inreseförbud till Sverige

Sedan den 19 mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES). Beslutet, som har förlängs till och med den 31 maj 2021, gäller inte för svenska medborgare samt personer som är bosatta i Sverige. 

Vanliga frågor och svar om coronaviruset i Österrike finns att läsa på ambassadens startsida.

Senast uppdaterad 03 maj 2021, 10.07