• Svenska

Om utlandet Österrike

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 Lägesuppdatering covid-19

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar dagligen informationen om smittspridningen inom EU. Det råder för närvarande en samhällsmitta av coronaviruset i Österrike. Ett flertal smittspridningsreducerande åtgärder är i kraft i hela landet.

Notera att det alltid är österrikiska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Österrike. Sveriges ambassad i Wien kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Österrike. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i österrikisk lagstiftning.

Särskilda inresebestämmelser

Från och med 20 december 2021 kan du resa in från Sverige till Österrike under följande förutsättningar:

 • Vaccinations- eller tillfrisknandbevis PLUS ett giltigt negativt PCR-test (högst 72 timmar gammalt) ELLER vaccinationsbevis där den tredje vaccindosen, den så kallade boostern gjorts.
  (Som booster räknas även två doser vaccin och ett officiellt intyg över tillfrisknande under de senaste 180 dagarna räknas).

 • Utan negativt test eller booster måste den inresande fylla i Pre-Travel-Clearance-formuläret och gå i omedelbar karantän i tills negativt test uppvisas. 

 • Personer som varken har vaccinationsbevis eller tillfrisknandebevis måste fylla i Pre-Travel-Clearance-formuläret och bege sig i tio dagars karantän. Karantänen kan avslutas tidigast fem dagar efter inresa med negativt test. 

Minderåriga under 12 år som reser tillsammans med en vuxen behöver inget av de ovannämnda intygen. Barnen omfattas dock av samma bestämmelser gällande Pre-Travel-Clearance och karantän som den vuxna de reser med.  

Giltiga covidintyg vid inresa till Österrike:

 • Vaccinerade personer:
  -Ett 2-dos-vaccin är giltigt vid inresa först efter den andra dosen.
  -Ett 1-dos-vaccin godkänns tidigast 22 dagar efter vaccinering.
   Vaccinationsintyget gäller i högst 270 dagar från vaccineringen.
  -För personer som tillfrisknat från covid-19 och har fått en dos vaccin,   gäller vaccineringen 270 dagar från och med första dosen. 
   Den tredje dosen gäller i högst 270 dagar.
 • Personer som tillfrisknat från covid-19:
  Intyg om genomgången infektion är giltigt i högst 180 dagar. Sjukdom måste vid infektionstillfället ha bekräftats medels ett molekulärbiologiskt test, exempelvis PCR-test.
  Intyg om antikroppar godtas inte. 

Mer information om inresebestämmelserna, undantag, godkända vaccin och utformning av intyg vid inresa finns på det österrikiska utrikesministeriets hemsida samt det österrikiska socialministeriets hemsida

Observera att sedan den 25 december klassas bland annat Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien som virusvariantområden.

Vid transitresor på väg till Österrike genom dessa länder måste genomresa utan vistelse styrkas med t.ex. tågbiljett.
Se mer information från Österrikes ambassad i Stockholm: Coronavirus (COVID-19) och resor.

Här finns information för dej som reser till Österrike via Tyskland: Covid-19: Lägesbild och reseinformation - Sweden Abroad Berlin, Tyskland.

Transit genom Österrike

Resenärer får transitera genom Österrike med bil, tåg eller buss från ett land som Österrike klassar som riskland utan krav på covidbevis, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Detta gäller även flygplatstransit. Vid transit med flyg får transitområdet inte lämnas.

Motorvägsavgift måste betalas innan inresa. risk för kö vid gränsövergången.

För information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

Lokala restriktioner

Personer som befinner sig i Österrike uppmanas att följa händelseutvecklingen samt följa nyhetsrapportering och information från österrikiska myndigheter. Observera det kan finnas fler restriktioner än vad som nämns nedan, att restriktionerna kan variera mellan förbundsländerna samt att restriktionerna kan komma att ändras med kort varsel.

Läs mer om vilka regler och restriktioner som gäller för de respektive förbundsländerna samt vid skidåkning.

I Österrike används olika benämningar för inträdeskrav till exv. hotell, restauranger, evenemang med mera:
2-G+:  Krav på vaccinering eller tillfrisknad från covid-19 samt PCR-test.
2-G:    Krav på vaccinering eller tillfrisknad från covid-19.
2,5-G: Krav på vaccinering, tillfrisknad från covid-19 eller PCR-test.
3-G:    Krav på vaccinering, tillfrisknad från covid-19 eller test (antingentest eller PCR-test).

Bland annat gäller följande åtgärder i Österrike:

 • 2-G regeln gäller i hela Österrike för bland annat hotell, restauranger, julmarknader, afterski, skidgondoler, kultur och dylikt. Åldersgränsen kan variera mellan förbundsländerna. (I Wien från 6 år!). För personer utan giltigt 2-G intyg gäller fortsatta restriktioner.
 • Barn upp till 12 år är undantagna från 2G-regeln.
  För barn och ungdomar mellan 12 och 15 år gäller fortfarande PCR-test (giltigt 48 timmar) inom ramen av 2G-regeln. Holiday-Ninja-Pass gäller vid till exempel skidåkning. Det finns ett flertal testmöjligheter tillgängliga i Österrike. Det rekommenderas att göra ett PCR-test innan avresan eftersom detta kommer kvävas vid inresan och incheckning på hotel.
 • Intyg om antikroppar godtas inte som intyg om att man tillfrisknat från covid-19.
 • Vaccinintyg gäller endast 9 månader efter andra dosen. Därefter krävs en tredje dos. Personer som har vaccinerats med Janssen behöver en andra dos från och med 3 januari 2022 för ett giltigt vaccinintyg.
 • FFP2-mask skall bäras i matbutiker, kollektivtrafik, handel och dylikt. Barn under 6 år behöver inte bära mask och 6-13-åringar får bära mun/nässkydd i stället för FFP2-mask. 
 • Inom handeln råder 2G-kontrollkrav. (Förutom livsmedel och apotek)
 • FFP2-mask skall även bäras utomhus om minimiavstånd på två meter inte kan hållas

En mer detaljerad information kring regler samt krav och giltighet av intygen finns på socialministeriets hemsida.

Råd till svenska resenärer

 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i Österrike och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad eller kontakta 1177 Vårdguiden.
 • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar och söka vård på plats vid behov. I Österrike kan du ringa den lokala sjukvårdsupplysningen på tel: 1450 (+43 1 1450)
 • Har du testat positivt för covid?
  Om du har ett positivt testresultat får du e-post från myndigheterna i Österrike med ett ”karantänbesked” som innehåller information om vad som gäller angående karantän, fortsatt testning etc.  Om du inte får någon e-post ska du kontakta 1450. Karantän gäller i 10 dagar, med möjlighet att ”fritesta” sig efter dag 5: Questions and answers regarding coronavirus.
 • Befinner du dej i Tyrolen och har frågor om corona?
  Har du frågor om testresultat, karantänbesked eller kontaktspårning (kontaktperson 1 eller 2) kontakta Corona Center Innsbruck Hotline: +43 512 508 9699 (dagligen från 08:00 - 10:00) eller per e-post: info.corona@tirol.gv.at eller Anfragen zu COVID-19.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.
 • UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Sjukvård i Österrike

EU medborgare har rätt till akut vård i Österrike på samma villkor som österrikare. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Nationell information om coronaviruset

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets hemsida. Information ges även muntligen genom Österrikes Hotline för coronavirus på telefonnummer +43 (0) 800 555 621. Om du uppvisar symtom och misstänker att du kan vara smittad ska du istället ringa telefonnummer 1450.

Inresa till Sverige

Från och med 28 december 2021 behöver utländska medborgare som är 12 år eller äldre uppvisa ett negativt coronatest (PCR-, LAMP-, TMA- eller antigentest) som är max. 48 timmar gammalt vid ankomst till Sverige, oavsett vilket land man reser ifrån.

Svenska medborgare eller resenärer som är undantagna inreseförbudet behöver inte visa upp ett negativt provsvar men de ska följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer till de som reser in i Sverige från utlandet.

Vaccinintyg eller intyg om tillfrisknande kan inte längre användas istället för negativt test. Undantag gäller för vissa kategorier, t.ex. gränspendlare.

Det är den enskildes ansvar att försäkra sig om att det intyg man har är giltigt för passage in i Sverige. Polismyndigheten ansvarar för att genomföra kontroller. Det kan förekomma köer vid inresa, därför bör den som ska resa in i Sverige ha god tidsmarginal.

På Polisens hemsida hittar du mer information om att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Inresande personer uppmanas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst.

Regeringens information om inreseförbud till Sverige finns på regeringens webbplats.

Inreseförbud till Sverige

Sedan den 19 mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES). Beslutet, som har förlängs till och med den 31 januari 2022, gäller inte för svenska medborgare samt personer som är bosatta i Sverige. 

Åtgärder mot covid-19 i Sverige

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om nya rekommendationer och allmänna råd som du kan läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vanliga frågor och svar om coronaviruset i Österrike finns att läsa på ambassadens startsida.

Senast uppdaterad 14 jan 2022, 15.16