• Svenska

Om utlandet Österrike

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar dagligen informationen om smittspridningen inom EU. Det råder för närvarande en utbredd samhällsmitta av coronaviruset i Österrike. Ett flertal smittspridningsreducerande åtgärder är i kraft i hela landet.

Särskilda inresebestämmelser

Sedan den 10 februari 2021 gäller nya inresebestämmelser vid inresa till Österrike. Sverige räknas under nuvarande bestämmelser som ett riskland, vilket innebär att huvudregeln vid inresa till Österrike är både negativt PCR-test eller antigentest samt karantän. 
Personer som reser från ett riskland måste tillbringa 10 dagar i karantän efter ankomst till Österrike. Ett PCR-test eller antigentest får göras tidigast efter 5 dagar i karantän. Karantänen kan avbrytas om testet är negativt. Utöver karantän måste dessutom ett negativt PCR-test eller antigentest uppvisas vid inresa som inte är äldre än 72 timmar. Om negativt test inte kan visas upp vid inresa, måste ett test göras i Österrike inom 24 timmar efter inresa.

Vid inresa till Österrike krävs även registrering. Registreringen, som kallas Pre-Travel-Clearance, görs online via formulär från österrikiska myndigheter. Var beredd på att visa upp bekräftelse på registrering av inresa vid kontroll, antingen med QR-kod eller utskrift. Registreringen kan göras tidigast 72 timmar innan inresa. Om det inte är möjligt att registrera sig online, är det i undantagsfall möjligt att fylla i formulären för hand och lämna in dem vid inresa. Formulären för registrering finns i så fall att ladda ner på tyska och engelska.

Mer information om Pre-Travel-Clearance och undantag för registrering finns på österrikiska myndigheters hemsida

Formulär för intyg vid negativt PCR-/antigentest finns på tyska och engelska.

Mer information om de nya inresereglerna och undantag finns på det österrikiska utrikesministeriets hemsida samt det österrikiska socialministeriets hemsida.

Ovanstående inresebestämmelser gäller EU/EES-medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige som reser från Sverige till Österrike.

En avrådan från icke nödvändiga resor från Österrike till Sverige kvarstår. 

Ett landningsförbud för flyg från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien till Österrike gäller till och med 7 mars. 

Österrike har återinfört gränskontroller mot Slovakien och Tjeckien.

Transit genom Österrike

Resenärer får transitera genom Österrike från ett land som Österrike klassar som riskland utan krav på negativt coronatest eller karantän, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Vid transiteringar utan uppehåll behöver inte registrering genom "Pre-Travel-Clearance" göras.

Motorvägsavgift måste betalas innan inresa. Vid transit med flyg får transitområdet inte lämnas.

För information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

Notera att det alltid är österrikiska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Österrike. Sveriges ambassad i Wien kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Österrike. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i österrikisk lagstiftning.

Lokala restriktioner

Sedan den 12 februari 2021 har delstaten Tyrolen spärrats av med anledning av utbredningen av de nya virusmutationerna. Avspärrningen gäller i dagsläget till och med den 3 mars 2021. För att kunna resa ut ur delstaten behövs ett negativt antigentest eller PCR-test som inte är äldre än 48 timmar. Personer som befinner sig i Tyrolen uppmanas att följa händelseutvecklingen samt följa nyhetsrapportering och information från österrikiska myndigheter. 

Det österrikiska samhället är fortsatt delvis nerstängt och från och med den 8 februari 2021 gäller bland annat följande restriktioner:

 • Utegångsförbud mellan 20.00-06.00 (med undantag för bland annat  hjälp till närstående, motion/rekreation eller ta sig till arbete eller utbildning). 
 • Masktvång gäller i alla butiker, vårdinrättningar och kollektivtrafik samt taxi. Från och med den 25 januari gäller krav på mun- och nässkydd av typen FFP2.
 • Butiker får ha öppet, men måste säkerställa minst 20 kvadratmeter per kund.
 • Samhällstjänster såsom frisör öppnar igen, men får endast besökas vid uppvisande av negativt covid-test som inte är äldre än 48 timmar.
 • Restauranger och barer är stängda, men det är möjligt att hämta mat från restauranger.
 • Hotell är stängda för vanlig turism och får endast bokas i undantagsfall, såsom exempelvis vid arbetsresa.
 • Muséer och kulturanläggningar har öppnat upp igen.
 • Skidåkning är möjligt i motionssyfte, men det är upp till varje delstat att besluta om skidanläggningarna ska hålla öppet. Mun- och nässkydd av typen FFP2 måste bäras i bland annat liftköer och kabinliftar.

Restauranger och hotell kommer hålla stängt till slutet av februari.
Fler restriktioner och detaljer återfinns på regeringens hemsida (på tyska).

Råd till svenska resenärer

 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i Österrike och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad eller kontakta 1177 Vårdguiden.
 • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.
 • UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Sjukvård i Österrike

EU medborgare har rätt till akut vård i Österrike på samma villkor som österrikare. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Nationell information om coronaviruset

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets hemsida. Information ges även muntligen genom Österrikes Hotline för coronavirus på telefonnummer +43 (0) 800 555 621. Om du uppvisar symtom och misstänker att du kan vara smittad ska du istället ringa telefonnummer 1450.

Inresa till Sverige

Från den 6 februari måste utländska medborgare uppvisa ett negativt covid-19-test vid inresa i Sverige. Detta gäller oavsett varifrån man reser. Testet får inte vara äldre än 48 timmar. Antigentest, PCR-test eller LAMP-test godkänns. Svenska medborgare, personer bosatta i Sverige samt personer under 18 år är undantagna från testkravet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att alla personer som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och undvika kontakter i sju dagar. För närmare information samt information om ytterligare undantag från testkravet hänvisas till regeringens hemsida. Bestämmelsen gäller fram till den 31 mars 2021.

Inreseförbud till Sverige

Från den 19 mars 2020 gäller ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Beslutet, som har förlängs till och med den 31 mars 2021, gäller inte för svenska medborgare samt personer som är bosatta i Sverige. 

Sverige har även infört ett särskilt inreseförbud för Danmark, Storbritannien och Norge som gäller till och med den 31 mars 2021. Mer information om detta finns även att läsa på polisens hemsida.

Vanliga frågor och svar om coronaviruset i Österrike finns att läsa på ambassadens startsida.

Senast uppdaterad 22 feb 2021, 15.44