• Svenska

Om utlandet Österrike

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar dagligen informationen om smittspridningen inom EU. Det råder för närvarande en samhällsmitta av coronaviruset i Österrike. Ett flertal smittspridningsreducerande åtgärder är i kraft i hela landet.

Notera att det alltid är österrikiska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Österrike. Sveriges ambassad i Wien kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Österrike. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i österrikisk lagstiftning.

Särskilda inresebestämmelser

Vid inresa från Sverige till Österrike krävs ett Covidbevis om vaccin, genomgången infektion/antikroppar eller ett negativt covid-test. Personer med covidbevis behöver inte fylla i Pre-Travel-Clearance och inte gå i karantän efter inresa.

 • Vaccinerade personer: Ett 2-dos-vaccin är giltigt vid inresa först efter den andra dosen. Ett 1-dos-vaccin godkänns tidigast 22 dagar efter vaccinering. Vaccineringsintyg gäller 360 dagar efter immunisering. 
 • Personer som tillfrisknat från covid-19: Krav på intyg om genomgången infektion de senaste 6 månaderna (som vid infektionstillfället bekräftats medels ett molekulärbiologiskt test, exv. PCR-test) eller ett intyg om antikroppar mot covid-19 som inte är äldre än 3 månader.
 • Negativt covid-test: Antingen ett PCR-test (inte äldre än 72 timmar) eller antigentest (inte äldre än 48 timmar). 

Kan man inte visa upp ett giltigt Covidbevis måste man inom 24 timmar efter inresa göra ett covid-test i Österrike. I detta fall är man fortfarande skyldig att fylla i det så kallade Pre-Travel-Clearance-formuläret inför inresan.

Mer information om inresebestämmelserna, undantag, godkända vaccin och utformning av intyg vid inresa finns på det österrikiska utrikesministeriets hemsida samt det österrikiska socialministeriets hemsida

Återinförande av gränskontroller mot Slovenien och Ungern har förlängts till och med 11 november 2021.
In- och utresa enbart tillåten via gränskontrollerna.

Transit genom Österrike

Resenärer får transitera genom Österrike med bil, tåg eller buss från ett land som Österrike klassar som riskland utan krav på negativt coronatest eller karantän, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Detta gäller även flygplatstransit. Vid transit med flyg får transitområdet inte lämnas.

Motorvägsavgift måste betalas innan inresa. 

För information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

Lokala restriktioner

Personer som befinner sig i Österrike uppmanas att följa händelseutvecklingen samt följa nyhetsrapportering och information från österrikiska myndigheter. Nedan sammanfattas några av de viktigaste restriktionerna som gäller i Österrike. Observera att fler restriktioner finns än vad som nämns nedan, att restriktionerna kan variera mellan förbundsländerna samt att restriktionerna kan komma att ändras med kort varsel.

hotell, restauranger, nattklubbar, teater, bio, konserter och liknande verksamheter krävs ett Covidbevis (den så kallade "3-G-regeln" = Geimpft, Getestet, Genesen). Det finns möjlighet för personer som tillfälligt vistas i Österrike att testa sig gratis.

Inför hösten har Österrikes regering presenterat nya åtgärder utifrån en trestegsmodell som tar hänsyn till hur hårt belastad intensivvården är. Restriktionerna vid steg 1 gäller från och med den 15 september tillsvidare.

Steg 1 - vid max. 200 intensivvårdsplatser gäller bland annat följande åtgärder:

 • Antigentester är endast giltiga i 24 timmar.
 • FFP2-mask skall bäras i matbutiker, kollektivtrafik, linbanor osv. Generellt gäller återigen FFP2-maskkrav i stället för vanligt mun/nässkydd. Barn under 6 år behöver inte bära mask och 6-13-åringar får bära mun/nässkydd i stället för FFP2-mask. Detsamma gäller för gravida.
 • Personer som varken är vaccinerade eller tillfrisknade måste bära FFP2-mask i köpcenter, muséer, utställningar, bibliotek, vårdinrättningar osv. (polisen utför stickprovskontoller)
 • 3-G-regeln gäller redan för evenemang och sammankomster med minst 25 personer.
 • Vaccindos 2 alternativt tillfrisknande + vaccindos 1 är giltiga 360 dagar. Dos 3 likaså.

(Steg 2 - vid max. 300 intensivvårdsplatser / Steg 3 vid max. 400 intensivvårdsplatser. Informationen updateras vid tillämpning)

Restriktionerna kan skilja sig åt mellan de olika förbundsländerna. Läs mer om vilka regler och restriktioner som gäller för de respektive förbundsländerna. Strängare restriktioner gäller bland annat i Wien. Läs även mer om vilka restriktioner som gäller vid skidåkning.

En mer detaljerad information kring regler samt krav och giltighet av intygen finns på socialministeriets hemsida.

Råd till svenska resenärer

 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i Österrike och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad eller kontakta 1177 Vårdguiden.
 • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.
 • UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Sjukvård i Österrike

EU medborgare har rätt till akut vård i Österrike på samma villkor som österrikare. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Nationell information om coronaviruset

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets hemsida. Information ges även muntligen genom Österrikes Hotline för coronavirus på telefonnummer +43 (0) 800 555 621. Om du uppvisar symtom och misstänker att du kan vara smittad ska du istället ringa telefonnummer 1450.

Inresa till Sverige

Vid inresa till Sverige från länder inom EU/EES behöver utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett av följande covid-intyg vid inresa:

 • Vaccinerad mot covid-19
 • Testat negativt
 • Tillfrisknat från covid-19

På Polisens hemsida hittar du  mer information om att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner.

Inreserestriktionerna gäller fram till och med 31 oktober 2021. 

Inreseförbud till Sverige

Sedan den 19 mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES). Beslutet, som har förlängs till och med den 31 oktober 2021, gäller inte för svenska medborgare samt personer som är bosatta i Sverige. 

Vanliga frågor och svar om coronaviruset i Österrike finns att läsa på ambassadens startsida.

Senast uppdaterad 01 okt 2021, 13.48