• Svenska

Österrike

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 27 nov 2020, 14.00

Aktuella händelser

Information om coronaviruset i Österrike

Från och med tisdag den 17 november kl. 00.00 till och med den 6 december gäller nya, omfattande restriktioner i hela Österrike:

- Utegångsförbud med undantag för att lämna hemmet expemelvis för att skydda hälsa och liv, ta sig till/från arbete, täcka grundläggande behov såsom matinköp, gå ut med hunden eller jogga och promenera.

- Butiker och service (frisörer etc.) stänger, med undantag för bland annat livsmedelsaffärer, apotek, postkontor och banker.

- Barnomsorg stänger och alla skolor samt universitet övergår till distansundervisning. Undantag finns för bland annat barn vars föräldrar måste arbeta utanför hemmet. 

- Hemarbete gäller för alla som kan.

- Sociala kontakter ska minimeras utanför det egna hushållet. Från och med den 27 november är det endast tillåtet att träffa en annan person från ett annat hushåll.

Detaljer återfinns på regeringens hemsida (på tyska).

Befintliga åtgärder, som senast skärptes den 3 november, gäller fortsatt, inklusive bland annat. 
- Restauranger är stängda för servering men kan erbjuda mat för avhämtning kl. 06.00-19.00.
- Hotell är stängda för vanlig turism och får endast bokas i undantagsfall, såsom exempelvis vid arbetsresa.
- Kultur- och fritidsanläggningar håller stängt.
- Linbanor såsom exempelvis i skidområden får inte användas i fritidssyfte.
- I kollektivtrafiken gäller fortsatt mun- och nässkydd och 1 meters avstånd till andra personer. Detta gäller även på exempelvis tågstationer och hållplatser. I taxibilar gäller fortsatt mun- och nässkydd samt maximalt 2 personer per sittrad.
- Munskydd krävs också på apotek, sjukhus och vårdinrättningar i hela Österrike. Likaså i samtliga butiker oavsett storlek.

Ett särskilt trafikljussystem har införts i Österrike för att varna om smittläget i olika delar av landet, kopplat till införandet av olika smittspridningsreducerande åtgärder. För mer information om de olika åtgärderna och aktuell färg per region, vänligen se corona-ampel

Resor till eller genom Österrike

EU/EES-medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige som reser från Sverige
Från och med den 28 september har det österrikiska utrikesministeriet hävt reserestriktionerna vid inresa från Sverige. Detta innebär att det inte längre är krav för resenärer från Sverige att uppvisa ett negativt coronatest eller respektera karantän vid ankomst till Österrike. Ett krav för att inresa ska kunna ske under dessa förutsättningar är att resenären endast har vistats i Sverige, eller ett annat land som inte klassas som riskland av österrikiska myndigheter, de senaste 10 dagarna innan inresa till Österrike. En avrådan från icke nödvändiga resor från Österrike till Sverige kvarstår. 

Transit genom Österrike
Resenärer får transitera genom Österrike från ett land som Österrike klassar som riskland alternativt om man vistats i ett klassat riskland de senaste 10 dagarna, utan krav på negativt coronatest eller karantän, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Vid transit måste inresedeklaration på engelska eller tyska fyllas i och uppvisas.

Observera att vid transit genom Österrike får inga stopp göras för att tanka, övernatta eller liknande, om man reser från ett land som Österrike klassar som riskland alternativt vistats i ett klassat riskland de senaste 10 dagarna. Motorvägsavgift måste således betalas innan inresa. Vid transit med flyg får transitområdet inte lämnas.

För information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Mer information om österrikiska inrese- och transitregler
För mer information om österrikiska inrese- och transitregler vänligen se österrikiska inrikesministeriets hemsida eller kontakta österrikiska socialministeriet

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor

UD har hävt avrådan för resor till Österrike. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som påverkar din resa kan införas med kort varsel. 

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgängligheten till offentliga platser och institutioner.

Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.

Mer information

För att kunna styrka sin hemvist i Sverige kan personbevis för utskrift beställas från Skatteverket givet att man har e-legitimation. I annat fall skickar Skatteverket personbeviset till folkbokföringsadressen.

Från 19 mars gäller ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige. Beslutet, som förlängs till och med den 31 januai 2021, gäller inte för svenska medborgare samt personer som är bosatta i Sverige. Inreseförbudet gäller för utländska medborgare som reser till Sverige från länder som inte ingår i EU/EES samt Schweiz.Vanliga frågor och svar om coronaviruset i Österrike finns att läsa på ambassadens startsida.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

När ambassaden är stängd ombeds du kontakta UD-jouren på telefonnummer +46 8-405 50 05. UD-jouren är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadens ordinarie kontorstid. UD har även öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00.

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets hemsidaInformation ges även muntligen genom Österrikes Hotline för coronavirus på telefonnummer +43 (0) 800 555 621. Om du uppvisar symtom och misstänker att du kan vara smittad ska du istället ringa telefonnummer 1450.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad eller kontakta 1177 Vårdguiden.

Allmänna säkerhetsläget

Österrike är generellt ett tryggt resmål. Ambassaden uppmanar dock alltid resenärer att hålla sig uppdaterade kring händelser på vistelseorten.

Vill du anmäla din utlandsvistelse?
Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Enligt det österrikiska inrikesministeriet (BMI) föreligger inget veterligt uttalat terrorhot men i enlighet med flera andra europeiska länder har man efter attentaten i Paris i november 2015 höjt alarmberedskapen i landet.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer på UD:s hemsida om terrorism och turism.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Österrike för att åka skidor bör du vara medveten om att det under vintersäsongen finns stora risker för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Se även webbsidorna http://www.lawine.at/ och http://www.avalanches.org/. Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala. Respektive förbundsland erbjuder även regional information via följande webbsidor, Kärnten, Salzburg, Steiermark,Vorarlberg och Tirol .

Österrike ligger i en seismologisk zon, och jordskalv förekommer regelbundet. Ihärdiga regn kan leda till allvarliga översvämningar som ibland följs av jordskred. De materiella skadorna i samband med översvämningar kan bli stora. Senaste kraftiga översvämningen förekom i juni 2013, då flera byar i Österrike drabbades och skadorna var mycket omfattande på flera håll. Även smältvatten från bergen kan under våren medföra översvämningar och orsaka skador. 

Österrike har ett effektivt nationellt system för krishantering som även omfattar utländska medborgare som vistas tillfälligt i landet. Insats- och kriskoordineringscentret (EKC) vid Österrikes inrikesministerium fungerar som insatscentral vid större polisiära insatser såväl som vid kriser och katastrofer. (EKC - Das Einsatz- und Krisenkoordinationscenter des Innenministeriums)

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid frågor kring in- och utresebestämmelser i Österrike bör du vända dig till österrikiska ambassaden i Stockholm.

Både Österrike och Sverige är medlemmar i EU och Schengen. Svenska medborgare och medborgare i andra EU-länder kan fritt resa till Österrike med sitt giltiga resedokument och uppehålla sig där upp till tre månader. Passet eller det internationella ID-kortet ska vara giltigt under dagen för inresa, vistelsetiden samt dagen för avresa. Ett svenskt körkort gäller ej som legitimation, eftersom uppgift om nationalitet saknas.

Hälso- och sjukvård

Den österrikiska sjukvården är fullt jämförbar med den svenska. Vård går att få snabbt. Det är dock viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp. Är du bosatt i Sverige får du kortet gratis från Försäkringskassan. Kortet visar att du är sjukförsäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU-land.

> Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet och beställ kortet från Försäkringskassan.

Värdefulla länkar om sjukvård i Österrike
>Gesundheitsportal (tyska)
>Sjukhus i Österrike (tyska)
>Sjukvårdsinformation (Wien) (tyska och engelska)
>Österrikes sjukvårdssystem (engelska)

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Precis som i många andra länder förekommer väsk- och fickstölder i Österrike. Var särskilt vaksam i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Förvara ditt pass på ett säkert sätt. Ett tips är att göra kopior av alla värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara gärna en kopia i ditt bagage separat från originalen.

Håll regelbunden kontakt med familj och vänner. Befinner du dig i Österrike vid tidpunkten för en större olycka i landet, ta alltid kontakt med dina anhöriga. Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Trafiksäkerhet

För aktuell trafikinformation i Österrike, se ÖAMTC.

Trafikinformation
Lokaltrafiken, såsom tunnelbana, buss och spårvagn är väl utbyggd i huvudstaden Wien och andra större städer. Det finns ett antal taxibolag i Österrike och de allra flesta är pålitliga. S.k. "svart taxi", dvs ej registrerade företag, förekommer dock. Dessa bör undvikas.      

Motorvägsavgift
För att köra på motorväg (Autobahn) eller motortrafikled (Schnellstrasse) måste en lagstadgad avgift erläggas. Ett klistermärke, "Vignette" införskaffas och placeras på bilens vindruta. Märket kan köpas vid större gränsövergångar samt på bensinstationer. Saknas detta märke vid en poliskontroll utfärdas dryga böter. För mer information om var man köper Vignette samt aktuella avgifter se Vignette. Från och med mitten av november 2017 finns också möjlighet att köpa en elektronisk "Vignette". Dessa kommer att kunna köpas via ASFINAGs webshop eller via deras app. För bussar och lastbilar över 3,5 ton finns också en elektronisk version, GO-Box.

Vinterdäck
Från den 1 november till den 15 april ska en personbil vid vinterväglag, (is, snömodd och snö) vara utrustad med vinterdäck alternativt sommardäck med snökedjor. Snökedjor får endast monteras om vägen är täckt av is eller snö och vägbanan ej skadas men måste medföras i bilen om sommardäck används. Dubbdäck är tillåtet i Österrike under vintermånaderna. För bussar och lastbilar över 3,5 ton gäller i Österrike, oberoende av väderleken, från den 1 november till den 15 mars, att minst en hjulaxel ska vara utrustad med vinterdäck. Därutöver ska även snökedjor medföras. Läs mer på ÖAMTC.

Säkerhetsväst
En säkerhetsväst/reflexväst ska alltid medföras för bilens passagerare. Västen bör bäras väl synlig om föraren och/eller medpassagerarna tvingas stiga ur bilen på motorväg eller motortrafikled. På övriga vägar ska västen bäras i de fall då varningstriangel ställs upp. En förstahjälpenutrustning samt varningstriangel skall också medföras. 

Mobiltelefon vid bilkörning
Det är förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör, endast 'hands free' får användas. Upptäcks man av polis när man talar i telefon under bilkörningen kan böter på 25 Euro och uppåt utgå.

Alkohol vid ratten
I Österrike tillämpas en promillegräns på 0,5 promille. För chaufförer av lastbil och andra tyngre fordon gäller 0,3 promille.

Bälteskrav
Samtliga passagerare i fordonet ska enligt lag använda bilbälte.

Räddningskorridor
Från den 1 januari 2012 måste bilförare i Österrike skapa en räddningskorridor (Rettungsgasse) så snart trafiken börjar sakta in och det blir köbildning på motorväg (Autobahn) eller motortrafikled (Schnellstrasse). Detta för att möjliggöra tillfarten för eventuella räddningsfordon som behöver nå fram till olycksplatser längs med vägarna. För mer information se ASFINAG

Resa i landet

Försäkringsskydd
Sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan täcker nödvändig akutsjukvård i utlandet. Icke akut sjukvård samt sjuktransporter täcks inte genom Försäkringskassan. Kontrollera därför att du har en försäkring med reseskydd, t ex en hemförsäkring. Tänk då på att om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra försäkring. Informera dig hos ditt försäkrings-bolag om särskilda tilläggsförsäkringar för s.k. extremsporter eller om du avser utöva riskfyllda aktiviteter, såsom kitesurfing, bergsklättring, off-piståkning och andra äventyr med hög skaderisk och dyrbar utrustning.

Mer information om lokal försäkring, via tex. bergräddningen i Österrike finner du under rubriken: Gäller din försäkring för extremsport i Österrike?

Vid inställd resa
För information se Flygpassagerares rättigheter.

Övriga upplysningar
På höger sida i detta dokument finner du länkar till viktig information från UD inför din Österrikeresa.

Följande länkar kan också vara av värde:

>Österrikes turistbyrå i Sverige 

>Österrikes ambassad i Stockholm

>Information om Österrike på engelska

Information på denna sida om lagstiftningen och sedvänjor i Österrike gör inte anspråk på att vara uttömmande. Lagar och föreskrifter kan ändras med kort varsel utan att ambassaden får ta del av ändringar. Som resenär är det viktigt att läsa på om landet man ska resa till och man omfattas alltid av lagen i det landet där man befinner sig.