Meny
 • Svenska

Om utlandet Österrike

Ambassadens reseinformation

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Avrådan

Österrike - avrådan

UD har den 11 mars 2020 beslutat om avrådan för Österrike.

Följande avrådan gäller:

UD avråder från icke nödvändiga resor till delstaten Tyrolen.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 06 apr 2020, 15.25

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Information om coronaviruset (covid-19) i Österrike

Det finns bekräftade fall av coronaviruset i Österrikes samtliga nio delstater.

Sammankomster med fler än fem personer i offentliga miljöer är förbjudna i hela Österrike, såväl inomhus som utomhus. Personer uppmanas att stanna hemma och enbart lämna hemmet för att handla eller hjälpa andra. Icke-samhällsviktiga affärer och inrättningar är stängda, inklusive lekplatser, sportanläggningar, restauranger och museer. Mataffärer, apotek, banker, tobaksaffärer, postkontor och andra samhällsviktiga institutioner har fortsatt öppet. För besök i mataffaffärer krävs mun- och nässkydd. Samtliga skolor, universitet och högskolor är stängda. Åtgärderna gäller för närvarande fram till 13 april.

Information om karantänområdena

Till den 13 april är samtliga 279 kommuner i delstaten Tyrolen satta under karantän och utegångsförbud råder (med vissa undantag för t.ex. matinköp och arbete). Hemkommunen får enbart lämnas för arbete samt om samhällsviktig service (mataffär, bank, post etc,) inte finns att tillgå i den kommunen man bor i. Endast de som är bosatta i Tyrolen eller som arbetar i samhällsviktiga funktioner får resa in i Tyrolen. För mer information om karantänområdena, kontakta polisen på respektive ort.

Enligt uppgift från polisen i Bad Gastein ska personer som inte har sin huvudsakliga bosättning i Bad Gastein få lämna området. Ambassaden rekommenderar att man före avresa kontaktar polisen för att få detta bekräftat. Resan bör vara direkt hem till Sverige utan mellanstopp. Lämpligen kan eventuella tåg-/färjebiljetter uppvisas som bevis på direkt hemresa. Eventuellt kan personbevis behöva visas upp för österrikiska och/eller tyska myndigheter. Detta kan enklast laddas ner från Skatteverkets hemsida. Personer som har bosättning i Bad Gastein får inte lämna området (Hauptwohnsitz och Nebenwohnsitz).

Österrikiska medborgare och andra bofasta bör inte lämna karantänområdena utan måste stanna kvar under hela karantänperioden. Personer som uppvisar symtom ska inte resa, även om karantäntiden upphör att gälla. Förutom Tyrolen är nedanstående kommuner satta under karantän. Listan uppdateras löpande. Observera att datumen är preliminära.

 • SALZBURG
  • Bad Gastein (19 mars - 13 april)
  • Bad Hofgastein (19 mars - 13 april)
  • Dorfgastein (19 mars - 13 april)
  • Großarl (19 mars - 13 april)
  • Hüttschlag (19 mars - 13 april)
  • Flachau (19 mars - 13 april)
  • Altenmarkt (1 april - 13 april)
  • Pinzgau Zell am See (1 april - 13 april)
  • Saalbach (1 april - 13 april)
 • TYROLEN
  • Galtür (13 mars - 13 april)
  • Ischgl (13 mars - 13 april)
  • See (13 mars - 13 april)
  • Kappl (13 mars - 13 april)
  • St. Anton (13 mars - 13 april)
  • Sölden (17 mars - 13 april)
  • St. Christoph (17 - 13 april).

Resor till och från Österrike

Flygtransport
Austrian Airlines har ställt in alla sina flighter till 19 april. Likaså Laudamotion till 30 april. Flygplatsen i Innsbruck är tillsvidare stängd för reguljär trafik.

All flygtrafik från Österrike till och från Frankrike, Italien, Nederländerna (med vissa undantag), Schweiz, Spanien, Storbritannien, Ryssland, Ukraina, Iran, Kina och Sydkorea har tillfälligt stängts. Samtliga utländska resenärer som anländer till Österrike med flyg måste uppvisa friskhetsintyg som inte är äldre än fyra dagar, alternativt respektera karantän under fjorton dagar från ankomstdatum, om de inte omedelbart reser direkt ut ur Österrike igen. För österrikiska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Österrike gäller andra regler.

Landtransport
Österrike har infört gränskontroller mot Tyskland, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Ungern, Italien och Slovenien. Resenärer från Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slovenien samt Tyskland måste vid inresa till Österrike uppvisa friskhetsintyg som inte är äldre än fyra dagar. Medborgare och andra personer bosatta i Österrike erbjuds som alternativ att acceptera en två veckor lång karantän hemma. Dock får resenärer passera från ovan nämnda länder genom Österrike, utan krav på friskhetsintyg, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike.

Åtgärder i Österrikes grannländer
Tyskland 
har infört gränskontroller mot Österrike. Gränsen är dock öppen för genomresa. Även Tjeckien, Ungern, Slovakien, Schweiz och Slovenien har infört gränskontroller mot Österrike. För mer information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Övrigt
För att kunna styrka att man har sin hemvist i Sverige kan personbevis för utskrift beställas från Skatteverket givet att man har e-legitimation. I annat fall skickar Skatteverket personbeviset till folkbokföringsadressen.

Från 19 mars gäller ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige. Beslutet, som gällerunder 30 dagar, gäller inte för svenska medborgare samt personer som är bosatta i Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som reser in i Sverige från ett land som inte ingår i EU/EES samt Schweiz.

Resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgängligheten till offentliga platser och institutioner. Ambassaden kan inte utesluta att ytterligare karantänområden införs.

Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.

Mer information

Vanliga frågor och svar om coronaviruset i Österrike finns att läsa på ambassadens startsida.

Under kvällar och helger när ambassaden är stängd ombeds du kontakta UD-jouren på telefonnummer +46 8-405 50 05. UD-jouren är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadens ordinarie kontorstid. UD har även öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00.

Sveriges konsulat i Österrike har med anledning av coronaviruset infört begränsade öppettider. Vänligen kontakta respektive konsulat för tidsbokning.

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets webbsida. Information ges även muntligen genom Österrikes Hotline för coronavirus på telefonnummer +43 (0) 800 555 621. Om du uppvisar symtom och misstänker att du kan vara smittad ska du istället ringa telefonnummer 1450.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad eller kontakta 1177 Vårdguiden.

Allmänna säkerhetsläget

Österrike är generellt ett tryggt resmål. Ambassaden uppmanar dock alltid resenärer att hålla sig uppdaterade kring händelser på vistelseorten.

Vill du anmäla din utlandsvistelse?
Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Enligt det österrikiska inrikesministeriet (BMI) föreligger inget veterligt uttalat terrorhot men i enlighet med flera andra europeiska länder har man efter attentaten i Paris i november 2015 höjt alarmberedskapen i landet.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer på UD:s hemsida om terrorism och turism.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Österrike för att åka skidor bör du vara medveten om att det under vintersäsongen finns stora risker för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Se även webbsidorna http://www.lawine.at/ och http://www.avalanches.org/. Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala. Respektive förbundsland erbjuder även regional information via följande webbsidor, Kärnten, Salzburg, Steiermark,Vorarlberg och Tirol .

Österrike ligger i en seismologisk zon, och jordskalv förekommer regelbundet. Ihärdiga regn kan leda till allvarliga översvämningar som ibland följs av jordskred. De materiella skadorna i samband med översvämningar kan bli stora. Senaste kraftiga översvämningen förekom i juni 2013, då flera byar i Österrike drabbades och skadorna var mycket omfattande på flera håll. Även smältvatten från bergen kan under våren medföra översvämningar och orsaka skador. 

Österrike har ett effektivt nationellt system för krishantering som även omfattar utländska medborgare som vistas tillfälligt i landet. Insats- och kriskoordineringscentret (EKC) vid Österrikes inrikesministerium fungerar som insatscentral vid större polisiära insatser såväl som vid kriser och katastrofer. (EKC - Das Einsatz- und Krisenkoordinationscenter des Innenministeriums)

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid frågor kring in- och utresebestämmelser i Österrike bör du vända dig till österrikiska ambassaden i Stockholm.

Både Österrike och Sverige är medlemmar i EU och Schengen. Svenska medborgare och medborgare i andra EU-länder kan fritt resa till Österrike med sitt giltiga resedokument och uppehålla sig där upp till tre månader. Passet eller det internationella ID-kortet ska vara giltigt under dagen för inresa, vistelsetiden samt dagen för avresa. Ett svenskt körkort gäller ej som legitimation, eftersom uppgift om nationalitet saknas.

Hälso- och sjukvård

Den österrikiska sjukvården är fullt jämförbar med den svenska. Vård går att få snabbt. Det är dock viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp. Är du bosatt i Sverige får du kortet gratis från Försäkringskassan. Kortet visar att du är sjukförsäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU-land.

> Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet och beställ kortet från Försäkringskassan.

Värdefulla länkar om sjukvård i Österrike
>Gesundheitsportal (tyska)
>Sjukhus i Österrike (tyska)
>Sjukvårdsinformation (Wien) (tyska och engelska)
>Österrikes sjukvårdssystem (engelska)

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Precis som i många andra länder förekommer väsk- och fickstölder i Österrike. Var särskilt vaksam i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Förvara ditt pass på ett säkert sätt. Ett tips är att göra kopior av alla värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara gärna en kopia i ditt bagage separat från originalen.

Håll regelbunden kontakt med familj och vänner. Befinner du dig i Österrike vid tidpunkten för en större olycka i landet, ta alltid kontakt med dina anhöriga. Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Trafiksäkerhet

För aktuell trafikinformation i Österrike, se ÖAMTC.

Trafikinformation
Lokaltrafiken, såsom tunnelbana, buss och spårvagn är väl utbyggd i huvudstaden Wien och andra större städer. Det finns ett antal taxibolag i Österrike och de allra flesta är pålitliga. S.k. "svart taxi", dvs ej registrerade företag, förekommer dock. Dessa bör undvikas.      

Motorvägsavgift
För att köra på motorväg (Autobahn) eller motortrafikled (Schnellstrasse) måste en lagstadgad avgift erläggas. Ett klistermärke, "Vignette" införskaffas och placeras på bilens vindruta. Märket kan köpas vid större gränsövergångar samt på bensinstationer. Saknas detta märke vid en poliskontroll utfärdas dryga böter. För mer information om var man köper Vignette samt aktuella avgifter se Vignette. Från och med mitten av november 2017 finns också möjlighet att köpa en elektronisk "Vignette". Dessa kommer att kunna köpas via ASFINAGs webshop eller via deras app. För bussar och lastbilar över 3,5 ton finns också en elektronisk version, GO-Box.

Vinterdäck
Från den 1 november till den 15 april ska en personbil vid vinterväglag, (is, snömodd och snö) vara utrustad med vinterdäck alternativt sommardäck med snökedjor. Snökedjor får endast monteras om vägen är täckt av is eller snö och vägbanan ej skadas men måste medföras i bilen om sommardäck används. Dubbdäck är tillåtet i Österrike under vintermånaderna. För bussar och lastbilar över 3,5 ton gäller i Österrike, oberoende av väderleken, från den 1 november till den 15 mars, att minst en hjulaxel ska vara utrustad med vinterdäck. Därutöver ska även snökedjor medföras. Läs mer på ÖAMTC.

Säkerhetsväst
En säkerhetsväst/reflexväst ska alltid medföras för bilens passagerare. Västen bör bäras väl synlig om föraren och/eller medpassagerarna tvingas stiga ur bilen på motorväg eller motortrafikled. På övriga vägar ska västen bäras i de fall då varningstriangel ställs upp. En förstahjälpenutrustning samt varningstriangel skall också medföras. 

Mobiltelefon vid bilkörning
Det är förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör, endast 'hands free' får användas. Upptäcks man av polis när man talar i telefon under bilkörningen kan böter på 25 Euro och uppåt utgå.

Alkohol vid ratten
I Österrike tillämpas en promillegräns på 0,5 promille. För chaufförer av lastbil och andra tyngre fordon gäller 0,3 promille.

Bälteskrav
Samtliga passagerare i fordonet ska enligt lag använda bilbälte.

Räddningskorridor
Från den 1 januari 2012 måste bilförare i Österrike skapa en räddningskorridor (Rettungsgasse) så snart trafiken börjar sakta in och det blir köbildning på motorväg (Autobahn) eller motortrafikled (Schnellstrasse). Detta för att möjliggöra tillfarten för eventuella räddningsfordon som behöver nå fram till olycksplatser längs med vägarna. För mer information se ASFINAG

Resa i landet

Försäkringsskydd
Sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan täcker nödvändig akutsjukvård i utlandet. Icke akut sjukvård samt sjuktransporter täcks inte genom Försäkringskassan. Kontrollera därför att du har en försäkring med reseskydd, t ex en hemförsäkring. Tänk då på att om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra försäkring. Informera dig hos ditt försäkrings-bolag om särskilda tilläggsförsäkringar för s.k. extremsporter eller om du avser utöva riskfyllda aktiviteter, såsom kitesurfing, bergsklättring, off-piståkning och andra äventyr med hög skaderisk och dyrbar utrustning.

Mer information om lokal försäkring, via tex. bergräddningen i Österrike finner du under rubriken: Gäller din försäkring för extremsport i Österrike?

Vid inställd resa
För information se Flygpassagerares rättigheter.

Övriga upplysningar
På höger sida i detta dokument finner du länkar till viktig information från UD inför din Österrikeresa.

Följande länkar kan också vara av värde:

>Österrikes turistbyrå i Sverige 

>Österrikes ambassad i Stockholm

>Information om Österrike på engelska

Information på denna sida om lagstiftningen och sedvänjor i Österrike gör inte anspråk på att vara uttömmande. Lagar och föreskrifter kan ändras med kort varsel utan att ambassaden får ta del av ändringar. Som resenär är det viktigt att läsa på om landet man ska resa till och man omfattas alltid av lagen i det landet där man befinner sig.