• Svenska

Om utlandet Österrike

Samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer består liksom personnumret av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelseuppgifter med den skillnaden att födelsedagen upphöjs med talet 60. Om en person som fått ett samordnings­nummer senare blir folkbokförd i Sverige ersätts samordnings­numret av ett personnummer. För att undvika trängsel i väntrummet, boka gärna tid innan du kommer: tel: +43 1 217 53-0 eller maila: info-konsulart.wien@gov.se

Ansökan om samordningsnummer kan göras på Sveriges ambassad i Wien eller vid ett svenskt konsulat. Vid ansökan om samordningsnummer till barn görs alltid prövning av svenskt medborgarskap för minst en vårdnadshavare. Barnet samt minst en vårdnadshavare behöver närvara vid ansökningstillfället.

Förfarande

Ansökan om samordningsnummer sker genom Skatteverkets blankett SKV 7750. Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Wien eller till ett svenskt konsulat, tillsammans med följande handlingar i original:

  • Båda vårdnadshavarnas giltiga pass.
  • Barnets österrikiska "Meldebestätigung", eller liknande dokument som visar var barnet är folkbokfört. Svenska medborgare bosatta i Slovakien behöver lämna in registreringscertifikat. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Barnets internationella födelsebevis där vårdnadshavarnas namn framgår.
  • Mutter-Kind-Pass/förlossnings- eller graviditetsintyg.
  • Vigselintyg, alternativt faderskapsbekräftelse/faderskapsdom om föräldrarna var ogifta vid barnets födelse.  
  • Om en förälder har ensam vårdnad av barnet måste detta styrkas med dokument.

Skatteverkets handläggningstid för ansökan om samordningsnummer är cirka fyra till sex veckor. Beslut om namn och samordningsnummer sänds av Skatteverket direkt till vårdnadshavarna med kopia till ambassaden.

För att undvika trängsel i väntrummet, boka gärna tid innan du kommer:
tel: +43 1 217 53-0 eller maila: info-konsulart.wien@gov.se.

Passansökan

Först efter att Skatteverket har fattat beslut om samordningsnummer kan passansökan för barnet göras. Efter beslut om samordningsnummer bör passansökan göras inom tre månader. Ambassadens information om passansökan för barn finns här. Tänk på att om du inte planerar att ansöka om svenskt pass till ditt barn behöver barnet inget samordningsnummer. Du kan i stället själv välja att skicka in en namnansökan direkt till Skatteverket.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer