• Svenska

Om utlandet Österrike

Provisoriskt pass

Det finns två olika typer av svenska provisoriska pass. Dels finns ett provisoriskt pass i rosa passbokform som utfärdas av polisen i Sverige. Dels finns ett provisoriskt pass i A4-format som utfärdas av ambassader.

Ett provisoriskt pass i A4-format utfärdas direkt vid ansökan och gäller för en specifik resa, dock längst sju månader. Du behöver därför styrka ditt behov av ett provisoriskt pass genom att visa upp biljett eller bokning.

Eftersom ansökningsförfarandet för ett provisoriskt pass i A4-format är annorlunda jämfört med ett vanligt pass ber vi dig kontakta ambassaden för mer information om hur du ansöker om ett provisoriskt pass, +43 1 217 530.

Du ansvarar själv för att ta reda på om det land du tänker besöka godtar svenskt provisoriskt pass i A4-format. Dessa uppgifter får du lättast genom att kontakta respektive lands ambassad för det land du tänker besöka, och inte Sveriges ambassad. Tänk även på att ditt ordinarie pass kommer återkallas, om det fortfarande är giltigt, när du ansöker om ett provisoriskt pass.

Observera att du behöver uppvisa en giltig legitimation för att ambassaden ska kunna utfärda ett provisoriskt pass. Om du saknar giltig legitimation kan en närstående, med en av ambassaden accepterad legitimation,  följa med till ambassaden för att intyga din identitet.

Ett provisoriskt pass kan inte användas som legitimation.

Avgifter

Ansökningsavgiften för ett provisoriskt pass hittar du under ambassadens avgiftssida.

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer