• Svenska

Om utlandet Österrike

Allmän information om pass

Den 15 april 2016 infördes ändringar i passlagen. Lagändringen syftar till att färre pass ska hamna på avvägar och att missbruket av pass ska minska.

Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem. Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk. Personer med till exempel kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer reser anonymt med andra pass än sina egna. Lagändringen innebär i korthet att:

  • svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod,
  • vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och
  • giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

En svensk medborgare kan, efter lagändringen, som mest beviljas tre vanliga pass under en femårsperiod. Vid behov kan provisoriskt pass utfärdas även fortsättningsvis. Ett provisoriskt pass är både tidsmässigt och geografiskt begränsat. Om en person ansöker om ett provisoriskt pass och har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt, kommer det vanliga passet att återkallas och spärras internationellt. Provisoriska pass kan utfärdas av både polisen i Sverige och av en svensk utlandsmyndighet. Polisens provisoriska pass i passbokform är maskinläsbara men det är inte utlandsmyndigheternas provisoriska pass i A4-format.

Giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till tre år. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass.

För barn över 12 år och för vuxna kommer de vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

Svenska passhandlingar är biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck (dock lagras inga fingeravtryck i ID-korten). Giltighetstiden för pass och nationella ID-kort är 5 år.

Elektronisk hantering av ansökan

En utlandsmyndighet som utfärdar pass och nationella ID-kort har teknisk utrustning för att ta fram underlag till dessa resehandlingar. Ansökan skickas elektroniskt till Sverige för tillverkning.

Två personliga besök

Den som ansöker om ett nytt pass eller nationellt ID-kort måste göra två personliga besök på passmyndigheten, först för att lämna in ansökan och sedan för att hämta det färdiga passet/ID-kortet.

Olika alternativ för svenska medborgare i utlandet

En svensk medborgare bosatt i utlandet kan ansöka om ett nytt pass eller ID-kort på olika sätt:

Vid besök i Sverige: Snabbast och billigast är att ansöka under ett besök i Sverige. Du kan vända dig till vilken passmyndighet som helst. Avgiften är 400 SEK för vanligt pass och 400 SEK för nationellt ID-kort. Normalt kan du få det färdiga passet eller ID-kortet efter en vecka. Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och en utlämningsavgift tillkommer. Det är nödvändigt att i förväg ta kontakt med det passkontor i Sverige där du avser ansöka om pass för att få besked om vilka dokument som krävs för att styrka din identitet och ditt svenska medborgarskap. Information om öppettider med mera finns på Polisens webbplats.

På svensk utlandsmyndighet: Ansökan kan också ske på de flesta svenska utlandsmyndigheter. Avgiften är 1 600 SEK i lokal valuta. Att få den färdiga resehandlingen tar mellan två till fyra veckor, eftersom passen tillverkas i Sverige och sänds med kurirpost. Resehandlingen kan hämtas på valfri passmyndighet antingen i Sverige eller utomlands.

Honorärkonsulaten

Honorärkonsulaten är inte längre passmyndigheter. Detta innebär att de inte kan ta emot ansökningar om vanligt pass och nationellt ID-kort. De kan emellertid lämna ut färdiga pass och nationella ID-kort. Personalen gör en legitimationskontroll när handlingen lämnas ut.

Senast uppdaterad 15 jan 2021, 09.13