• Svenska

Om utlandet Österrike

Körkort

Hur du förnyar ditt körkort beror på om du är permanent bosatt i Sverige eller inte. För att kunna förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige, i annat fall ska körkortet bytas ut till ett körkort från det land där du är bosatt.

För dig som är folkbokförd i Österrike

Du som har ett svenskt körkort och bor i Österrike kan använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter behöver du förnya körkortet. Om du då är permanent bosatt i ett land inom EES, såsom Österrike, ska körkortet bytas ut till ett körkort från det landet. Information om var du ska vända dig hittar du på den österrikiska hemsidan om byte av körkort i Österrike.

För dig som är folkbokförd i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig i Österrike, kan du förnya ditt svenska körkort och hämta ut det på Sveriges ambassad i Wien eller på ett svenskt konsulat.

Ansökningshandlingar kan hämtas på Sveriges ambassad i Wien, alternativt beställas från Transportstyrelsens kundtjänst, +46 771-81 81 81. Du behöver själv fylla i blanketten och posta den tillsammans med ett nytaget foto till:

Transportstyrelsen
SE-701 97 Örebro
Schweden

Transportstyrelsen gör en utredning kring din permanenta bosättning. När det nya körkortet är tillverkat skickar Transportstyrelsen handlingen till den ambassad eller det konsulat som du har skrivit i din ansökan. Ambassaden eller konsulatet tar ut en expeditionsavgift när du hämtar ut ditt körkort.
Ansökningsavgifter för körkort hittar du under ambassadens avgiftssida.

Ytterligare information finns på Transportstyrelsen.