Österrike

Avgifter

Sveriges ambassad i Wien accepterar kontant betalning eller betalning med Mastercard, Visa, Maestro och V Pay. Vid konsulaten i Österrike och Slovakien accepteras enbart kontant betalning.

De aktuella avgifterna gäller från och med 1 mars 2020. Uppgifterna i avgiftsinformationen baseras på Avgiftsförordningen (SFS 1997:691). Beloppen kan variera beroende på aktuella valutakurser.

Kontouppgifter för Sveriges ambassad i Wien

Avgifter kan även betalas genom banköverföring i förväg.

Bank Austria - UniCredit Group

IBAN: AT93 1200 0100 2021 6742

Swift Code / BIC: BKAUATWW

PASS OCH NATIONELLT ID-KORT  
Ordinarie pass (ansökningsavgift)

150 €
Nationellt ID-kort (ansökningsavgift)

150 €
Provisoriskt pass (ansökningsavgift)

169 €
Utlämnande av pass/ID-kort utfärdad av annan myndighet/ort
(betalas vid utlämningstillfället)

19 €
Portoavgift för pass/ID-kort till konsulat i Österrike

7 €
Portoavgift för pass/ID-kort till konsulat i Slovakien

13 €
KÖRKORT  
Utlämnande av körkort där betalning ej skett innan

42 €
Utlämnande av körkort där betalning skett innan

19 €
Portoavgift för körkort till konsulat i Österrike

7 €
Portoavgift för körkort till konsulat i Slovakien

13 €
ÄKTENSKAPSCERTIFIKAT  
Äktenskapscertifikat (ansökningsavgift)

19 €
Portoavgift för äktenskapscertifikat

5 €
MEDBORGARSKAPSÄRENDEN
 
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation)

141 €
Anmälan enligt § 5 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

16 €
ÖVRIGT
 
Intyg

19 €
Bestyrkt kopia av svenskt pass eller nationellt ID-kort

19 €
Portoavgift för övriga dokument

5 €

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer