• Svenska

Om utlandet Österrike

Äktenskapscertifikat

Sveriges ambassad i Wien ställer ut äktenskapscertifikat till svenska medborgare som är bosatta i Österrike, som är avregistrerade från Sverige och som avser gifta sig inför utländsk myndighet.

För svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige sker hindersprövning av skattemyndigheten i Sverige oavsett om du avser gifta dig i Sverige eller utomlands. För dig som är folkbokförd utomlands och avser gifta dig i Sverige sker hindersprövning av det skattekontor på den ort där du uppehåller dig under vistelsen i Sverige.

Förfarande

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Wien eller till ett svenskt konsulat, tillsammans med följande handlingar i original:

  • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
  • Österrikisk "Meldebestätigung" för båda parter, eller liknande dokument som visar var ni är folkbokförda. Svenska medborgare bosatta i Slovakien behöver lämna in registreringscertifikat. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom.

Äktenskapscertifikatet kan ställas ut på svenska eller engelska. När certifikatet är utställt kan det hämtas ut på Sveriges ambassad i Wien, alternativt skickas certifikatet till din hemadress mot en portoavgift. Certifikatet är giltigt i fyra månader från utställningsdatumet.

Om äktenskapscertifikatet behöver översättas till tyska hänvisar ambassaden till auktoriserade översättare i Österrike. På ÖVGD kan du hitta auktoriserade översättare mellan svenska/engelska och tyska.

Tänk på att äktenskapet inte registreras automatiskt om du gifter dig utomlands. För att registrera äktenskapet i Sverige måste du skicka en vidimerad kopia av vigselbeviset till Skatteverket.

Om du efter giftermålet önskar byta namn sker detta via blankett SKV 7502 som du själv behöver skicka till Skatteverket.

För att undvika trängsel i väntrummet, boka gärna tid innan du kommer:

Tel: +43 1 217 53-0 eller maila: info-konsulart.wien@gov.se

Avgifter

Ansökningsavgiften för ett äktenskapscertifikat och eventuell portoavgift hittar du under ambassadens avgiftssida.

Vigsel vid svensk ambassad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, dock ej vid Sveriges ambassad i Wien. För information om vid vilka svenska ambassader vigsel är möjligt, se vigsel på ambassad.

Vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet

För vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet, se Svenska kyrkan i utlandet SKUT:s webbplats.

Vigsel i Österrike

I Österrike kan en borgerlig vigsel ingås vid en lokal Standesamt. Information om att gifta sig i Wien finns på staden Wiens hemsida.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer