Meny

Om utlandet Österrike

Aktuella händelser

Information om coronaviruset i Österrike

Ett särskilt trafikljussystem har införts i Österrike för att varna om smittläget i olika delar av landet, kopplat till införandet av olika smittspridningsreducerande åtgärder. För mer information om de olika åtgärderna och aktuell färg per region, vänligen se corona-ampel.

Munskydd krävs i tåg- och kollektivtrafiken samt på apotek, sjukhus och vårdinrättningar i hela Österrike. I samtliga butiker oavsett storlek (mataffärer, inköpscentrum, bensinmackar, bank- och postkontor, frisörer med mera) samt skolor och statliga myndigheter har krav på munskydd återinförts. Krav på munskydd gäller även i barer och på restauranger samt marknader.

Resor till eller genom Österrike

EU/EES-medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige som reser från Sverige
Från och med den 28 september har det österrikiska utrikesministeriet hävt reserestriktionerna vid inresa från Sverige. Detta innebär att det inte längre är krav för resenärer från Sverige att uppvisa ett negativt coronatest eller respektera karantän vid ankomst till Österrike. Ett krav för att inresa ska kunna ske under dessa förutsättningar är att resenären endast har vistats i Sverige, eller ett annat land som inte klassas som riskland av österrikiska myndigheter, de senaste 10 dagarna innan inresa till Österrike. En avrådan från icke nödvändiga resor från Österrike till Sverige kvarstår. 

Transit genom Österrike
Resenärer får transitera genom Österrike från ett land som Österrike klassar som riskland alternativt om man vistats i ett klassat riskland de senaste 10 dagarna, utan krav på negativt coronatest eller karantän, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Vid transit måste inresedeklaration på engelska eller tyska fyllas i och uppvisas.

Observera att vid transit genom Österrike får inga stopp göras för att tanka, övernatta eller liknande, om man reser från ett land som Österrike klassar som riskland alternativt vistats i ett klassat riskland de senaste 10 dagarna. Motorvägsavgift måste således betalas innan inresa. Vid transit med flyg får transitområdet inte lämnas.

För information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Mer information om österrikiska inrese- och transitregler
För mer information om österrikiska inrese- och transitregler vänligen se österrikiska inrikesministeriets hemsida eller kontakta österrikiska socialministeriet

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor

UD har hävt avrådan för resor till Österrike. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som påverkar din resa kan införas med kort varsel. 

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgängligheten till offentliga platser och institutioner.

Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.

Mer information

För att kunna styrka sin hemvist i Sverige kan personbevis för utskrift beställas från Skatteverket givet att man har e-legitimation. I annat fall skickar Skatteverket personbeviset till folkbokföringsadressen.

Från 19 mars gäller ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige. Beslutet, som förlängs till och med den 22 december 2020, gäller inte för svenska medborgare samt personer som är bosatta i Sverige. Inreseförbudet gäller för utländska medborgare som reser till Sverige från länder som inte ingår i EU/EES samt Schweiz.Vanliga frågor och svar om coronaviruset i Österrike finns att läsa på ambassadens startsida.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

När ambassaden är stängd ombeds du kontakta UD-jouren på telefonnummer +46 8-405 50 05. UD-jouren är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadens ordinarie kontorstid. UD har även öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00.

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets hemsida. Information ges även muntligen genom Österrikes Hotline för coronavirus på telefonnummer +43 (0) 800 555 621. Om du uppvisar symtom och misstänker att du kan vara smittad ska du istället ringa telefonnummer 1450.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad eller kontakta 1177 Vårdguiden.

Senast uppdaterad 23 okt 2020, 14.43
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor och svar