Sverige & Ryssland Ryssland

Viktig information för viseringssökande

Då det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar VFS Globals viseringskontor inte längre emot viseringsansökningar från och med den 23 mars 2020 och tills vidare. Under den här perioden kan du lämna in din ansökan om visering vid ambassaden i Moskva, endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet och behöver visering. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Den 14 september 2015 införs EU:s centrala informationssystem för viseringar (VIS) i Ryssland. Detta system kommer att göra det möjligt för alla Schengenländer att utbyta information om de korttidsviseringar till Schengenområdet som utfärdas i Ryssland. 

Införandet av VIS innebär att du som vill ha en visering till Sverige från och med den 14 september 2015 måste lämna biometri (fingeravtryck) och digitalt foto. Detta tar bara ett par minuter. Biometri kan lämnas både på Sveriges ambassad i Moskva och på VFS viseringscenter runt om i Ryssland. Mer information kan fås på http://evrovisa.info/.

 

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 09.38