Sverige & Ryssland Ryssland

Så ansöker du

Det enklaste och snabbaste sättet att söka uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket och prioriteras. Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden.

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem som inte heller är medborgare i EU/EES.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under "Dokument som krävs".

2. Ansök

Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Migrationsverkets webbansökan

3. Din familjemedlem ska svara på frågor

Din familjemedlem ska besvara ett frågeformulär. När du skickat din ansökan får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.

4. Besök utlandsmyndigheten

Invänta den uppmaning du får via e-post om att boka tid för ett besök på ambassaden. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till ambassaden.

Du bokar tid genom att kontakta ambassadens migrationsavdelning per telefon under våra telefontider: Måndag, onsdag mellan kl. 14:00-15:00.

På ambassaden ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument i sitt e-postmeddelande. Foto och fingeravtryck kan behöva tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Ambassadens adress hittar du under "Kontakt" i menyn längst ner.

Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

Varning: Undvik människor som säljer tjänster för familjeåterförening
Utrikesdepartementet har informerats om att det kan finnas individer som felaktigt företräder svenska Migrationsverket eller ambassaden i vissa länder. Dessa individer hävdar att det är möjligt att exempelvis genom betalning, få en tidigare tid för intervju på ambassaden eller att sökandena behöver betala an extra avgift för att boka intervju på en särskild ambassad - ibland använder de även officiella brevpapper och låtsas vara tjänstemän. Observera att svenska ambassader och generalkonsulat inte har något att göra med de individer som erbjuder dessa tjänster mot betalning. Alla bokningar för intervjuer för familjeåterförening görs via ambassader och är gratis. Vänligen se Migrationsverkets hemsida för ytterligare information. Vänligen kontakta ambassaden om du har någon information om att människor felaktigt representerar svenska myndigheter eller om du misstänker att någon försöker sälja dig tjänster för extra kostnader (visa.moscow@gov.se).

5. Invänta beslut

Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden.

Du kan också själv kontrollera huruvida ett beslut fattats i ditt ärende på Migrationsverkets hemsida.

6. Invänta uppehållstillståndskort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige

Besök ambassaden för att ta foto och lämna fingeravtryck för kortet. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats uppehållstillstånd. Besök ambassaden under migrationsavdelningens öppettider, du behöver inte boka en tid i förväg. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om uppehållstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn längst ner.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden.

Det är möjligt att hämta ut kortet hos Sveriges Ambassad i Moskva från kl. 9:00 till kl. 11:00 från måndag till fredag.

 

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige Om du fått uppehållstillstånd och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Sveriges ambassad tar emot ansökningar om uppehållstillstånd från medborgare i:  
• Ryssland  
• övriga länder som är permanent och lagligt bosatta inom Ryssland  
• Uzbekistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Armenien och Belarus

Så här går det till:

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under "Dokument som krävs" och på Migrationsverkets webbplats.

2. Betala ansökningsavgiften

Ansökningsavgiften betalalas kontant i rubel vid intervjutillfället.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på ambassaden

Vill du inte ansöka elektroniskt kan du lämna in din ansökan på ambassaden. Besök ambassadens migrationssektion, vardagar kl. 09:00-11:00 (Moskva-tid), för att lämna in din ansökan. Ingen tidsbokning behövs.

Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument. Avgiften betalas kontant i rubel vid intervjutillfället.

Du kan nockså välja att skicka in din ansökan per post. En intervju kommer därefter att bokas in genom att ambassaden kontaktar dig.

Ambassadens adress hittar du under "Kontakt" i menyn längst ner.

Alla som ansöker, även barn, måste komma till den intervju som bokas in.

4. Besök ambassaden

På ambassaden blir du intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd ska intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Foto och fingeravtryck tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut

Beslutet skickas till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden.

Du kan också själv kontrollera huruvida ett beslut fattats i ditt ärende på Migrationsverkets hemsida.

6. Invänta uppehållstillståndskort

Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

 

Senast uppdaterad 15 dec 2017, 11.04