Sverige & Ryssland Ryssland

Avgifter

De flesta måste betala en avgift för sin ansökan om uppehållstillstånd för att få flytta till en familjemedlem i Sverige. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften även om du får avslag på din ansökan.

Avgift för att söka uppehållstillstånd

Vuxna: 18200 rubel (SEK 2000)

Barn under 18 år: 9100 rubel (SEK 1000)

Så här betalar du

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på webben.


Du som ansöker på en pappersblankett ska betala avgiften kontant i rubel vid ansökningstillfället.

Undantag

Följande kan ansöka om uppehållstillstånd utan att betala avgift:

  • Make/maka, registrerad partner eller sambo och barn under 18 år, om den anhörige är en utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande, eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Föräldrar och syskon till skyddsbehövande barn bosatta i Sverige omfattas inte av undantagen
  • Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare (svenskar räknas inte som EU/EES-medborgare i det här sammanhanget)
  • EU/EES-medborgare
  • Medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar
  • Medborgare i Japan

 

Senast uppdaterad 10 feb 2021, 14.50