Sverige & Ryssland Ryssland

Söka uppehållstillstånd

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make/maka, sambo eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket

Dessutom gäller som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som kan få uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande. En viktig förutsättning är att den anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att den skyddsbehövande beviljades uppehållstillstånd.

Att ansöka

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till svenska Migrationsverket och prioriteras.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Även minderåriga kan, genom förälder eller annan legal företrädare, lämna in en webbansökan. Vilka krav som ställs för att en sådan ansökan ska kunna lämnas in på webben finns på Migrationsverkets hemsida.

Om du inte kan eller vill använda webbansökan lämnar du istället in ansökningshandlingarna personligen på svenska ambassaden.

Så ansöker du

Sveriges ambassad tar emot ansökningar om uppehållstillstånd från medborgare i:  
• Ryssland  
• övriga länder som är permanent och lagligt bosatta inom Ryssland  
• Uzbekistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Armenien och Belarus

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, vilka dokument som krävs och hur man ansöker, i menyn längst ner.

Senast uppdaterad den 26 november 2019.