Sverige & Moldova

Ekonomisk integration och marknadsekonomi

Förbättringen av investeringsklimatet, vilket bör göra det möjligt för företagarna i Moldavien att bli mer konkurrenskraftiga genom att minska den administrativa bördan, är en huvudprioritering i det svenska reformsamarbetet. I detta avseende stöder Sverige Moldaviens i ombildandet av kontrollsystemet, ramveket för tillåtande dokument, skatteförvaltningen, livsmedelssäkerhet, struktur och att attrahera investerare. Särskild tonvikt läggs på institutionellt samarbete mellan svenska och moldaviska myndigheter. Framgångsrika projekt som omfattar svenska Skatteverket och Statistiska centralbyrån pågår och den svenska myndigheten för livsmedelssäkerhet förväntas komplettera listan inom en snar framtid. Sverige arbetar också direkt med företag inom vissa ekonomiska sektorer att förbättra sin konkurrenskraft och sin förmåga att anpassa sig till de nya utmaningar som DCFTA medför. Programmet omfattar särskilt stöd till jordbruk och IKT-sektorn. Utbudet av frågor som omfattas varierar från resursutveckling till kapacitetsuppbyggnad för producenter och förbättring av miljösektorn genom mer utvecklade sektorsföreningar. Införandet av socialt ansvar för företag och innovativa praxis förväntas komplimentera listan inom snar framtid.

 

Senast uppdaterad 19 feb 2020, 16.40