Meny
  • Svenska

Sverige & Jordan

Så ansöker du

De allra flesta som vill ansöka om uppehållstillstånd för studier vid universitet och högskolor kan använda Migrationsverkets webbansökan.

Gör du en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige behöver du i allmänhet inte besöka ambassaden. Oavsett hur du söker måste du dock ha uppehållstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Informatinen nedan är för sökande som kan ansöka på Sveriges ambassad i Amman, för mer information om vem som kan ansöka vänligen se: Var ska ansökan lämnas in?

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs samt på Migrationsverkets webbplats.

 

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats 

2. Ansök

Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard. Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du. Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

3. Invänta beslut

Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut.Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Vill du ta del av beslutet kan du kontakta ambassaden. kontaktinformation

4. Ordna uppehållstillståndskort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Om du redan har fotograferats och lämnat fingeravtryck når kortet ambassaden ca. 4 veckor efter beslut tagits.

Du som behöver visum för att resa till Sverige

Besök ambassaden för att ta foto och lämna fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats uppehållstillstånd. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om uppehållstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten. Du bör kontakta ambassaden för att se om uppehållstillståndskortet är klart och levererat. Du måste ta med dig ditt pass när du kommer för upphämtning.kontaktinformation

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige

Om du fått uppehållstillstånd och är viseringsfri reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden. Så här går det till:

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

 

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften

Avgiften betalas vid det förbokade mötet på ambassaden.

Läs mer under prislista.

3. Lämna in ansökan på ambassaden För att lämna in ansökan på ambassaden behöver du boka en tid, tidsbokning. Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument till ambasasden under den tid som du bokat.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt.

Ambassaden skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige.

4. Invänta beslut Migrationsverket meddelar beslutet till ambassaden. Vill du ta del av beslutet kan du kontakta ambassaden. kontaktinformation Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Rutinerna är samma som vid webbansökan. Se ovan.

Senast uppdaterad 04 mar 2018, 16.45