Meny

Sverige & Jordan

Så ansöker du

Det enklaste och snabbaste sättet att söka uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket och prioriteras. Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden.

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem som inte heller är medborgare i EU/EES.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs.

2. Ansök

Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Migrationsverkets webbansökan

3. Din familjemedlem ska svara på frågor

Din familjemedlem ska besvara ett frågeformulär. När du skickat din ansökan får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.

4. Besök utlandsmyndigheten

Invänta den uppmaning du får via e-post om att boka tid för ett besök på ambassaden. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till ambassaden.

Du bokar tid här tidsbokning

På ambassaden ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument i sitt e-postmeddelande. Foto och fingeravtryck kan behöva tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt.

Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut

Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden. kontaktinformation

6. Invänta uppehållstillståndskort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Om du redan har fotograferats och lämnat fingeravtryck når kortet ambassaden ca. 4 veckor efter beslut tagits.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige

Om du behöver visum för att resa in i Sverige beställs kortet automatiskt om du redan fotograferats och lämnat fingeravtryck. Har du inte fotograferats och lämnat fingeravtryck ska du göra det hos ambassaden under våra mottagningstider.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten. Du bör kontakta ambassaden för att se om uppehållstillståndskortet är klart och levererat. Du måste ta med dig ditt pass när du kommer för upphämtning. kontaktinformation

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige

Om du fått uppehållstillstånd och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Informationen nedan gäller sökande som ska ansöka på svenska ambassaden i Amman. Var ska ansökan lämnas in?

Så här går det till:

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

2. Betala ansökningsavgiften

Avgiften betalas vid det förbokade mötet på ambassaden.

Läs mer under prislista.

3. Lämna in ansökan på ambassaden För att lämna in ansökan på ambassaden behöver du boka en tid, tidsbokning.

Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument under den tid du bokat.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt.

4. Besök ambassaden

På ambassaden blir du intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd ska intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Foto och fingeravtryck tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut

Beslutet skickas till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden. Vill du ta del av beslutet kan du kontakta ambassaden. kontaktinformation Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

6. Invänta uppehållstillståndskort

Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

Senast uppdaterad 26 feb 2018, 19.01