Meny

Sverige & Jordan

Dokument som krävs

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som inte heller är medborgare i EU/EES behöver du dokumenten nedan.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa samtliga handlingar i original vid besöket på ambassaden. På migrationsverkets hemsida finns all information om vilka dokument som krävs: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html Välj den rubrik som passar för din situation. Du måste också ta med ditt pass i original till intervjun.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda särskilda ansökningsblanketten och blanketten som heter ”Familjeuppgifter” som du hittar nedan.

Krav på dokumenten

Blanketterna ska fyllas i på engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheterna i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en översättning till engelska av en auktoriserad översättare.

Dokument för vissa sökande:

 • För jordanska medborgare: ID kort och familjebok. Om du är gift behöver du även visa äktenskapscertifikat utfärdat av Jordanian Civil Status Department

 

 • För irakiska medborgare: ett irakiskt medborgarskapsintyg. Om du är gift behöver du visa ditt äktenskapskontrakt legaliserat av Utrikesministeriet i Irak

 

 • För syriska medborgare: ett individutdrag samt familjens registrering från det civila registret, legaliserat av Inrikesministeriet i Syrien. Om du är gift behöver du även visa äktenskapscertifikat från det civila registret (legaliserat av Inrikes-och Utrikesministeriet i Syrien) samt ett äktenskapskontrakt (legaliserat av Justitieministeriet i Syrien) 

Dokument som alla sökande behöver

 Du behöver:

 • giltigt pass eller resedokument
 • passfoto i färg med vit bakgrund
 • kopia på pass (eller uppehållstillstånd i Sverige) för personen i Sverige
 • Om om du inte gör en webbansökan behöver du blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nr 161011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 239011. Se rubrik nedan vad som gäller barn.
 • för jordanier: ID kort och familjebok
 • för irakier: ett irakiskt medborgarskapsintyg
 • för syrier: ett individutdrag samt familjens registrering från det civila registret (legaliserat av Inrikesministeriet i Syrien)
 • vid behov: kopia på dödscertifikat

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • frågeformulär för gifta par
 • vigselbevis eller äktenskapsbevis
 • en handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet
 • för jordanier: äktenskapscertificat utfärdat av Jordanian Civil Status Department
 • för irakier: äktenskapskontrakt (legaliserat av Utrikesministeriet i Irak)
 • för syrier: äktenskapscertifikat från det civila registret (legaliserat av Inrikes-och Utrikesministeriet i Syrien) samt ett äktenskapskontrakt (legaliserat av Justitieministeriet i Syrien)  
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige)
 • ett par bilder i pappersformat som visar sökande med personen som bor i Sverige om möjligt (detta gäller nyetablerade förhållanden)

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • frågeformulär för ogifta par
 • folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige
 • ett par bilder i pappersformat som visar sökande med personen som bor i Sverige om möjligt (detta gäller nyetablerade förhållanden)

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • om du inte gör en webbansökan, eller om barnet söker ensamt, behöver du fylla i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 163011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 239011
 • frågeformulär för minderårig (om minderårig söker själv utan förälder/vårdnadshavare)
 • födelse- eller släktskapsbevis
 • skriftligt medgivande från vårdnadshavare

Andra nära släktingar

Med andra nära släktingar avses andra än make/maka/sambo, minderårigt barn eller förälder till minderårigt barn.

Som annan nära släkting behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • frågeformulär för annan nära släkting
 • intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda, t.ex. av sociala, känslomässiga eller ekonomiska skäl
 • dokument som visar hur ni är släkt med varandra
 • dokument som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan släktingen flyttade till Sverige
Senast uppdaterad 26 feb 2018, 18.58