Meny

Sverige & Jordan

Sport- och kulturbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum i sport- eller kultursyfte behöver du dokumenten nedan.

Blanketterna ska fyllas i på engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheterna i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en översättning till engelska av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • om kulturell aktivitet - inbjudan från arrangören av evenemanget i Sverige
  • om sportslig aktivitet - intyg från sportens nationella förbund i hemlandet, som visar att du är aktiv inom sporten
Senast uppdaterad 26 feb 2018, 19.09