Meny

Sverige & Jordan

Minderåriga - extra dokument

Ska du ansöka om visum och är minderårig behöver du dokumenten nedan.

Minderårig är den som är under 18 år.

Blanketterna ska fyllas i på engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheterna i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en översättning till engelska av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande. Ansökan om visum ska vara underskriven av vårdnadshavare
  • samtycke från vårdnadshavare eller förmyndare. Om det bara finns en vårdnadshavare eller förmyndare behöver ambassaden även ett dokument som bevisar detta.
  • Familjebevis som visar vilka som är föräldrar/vårdnadshavare till barnet
Senast uppdaterad 26 feb 2018, 19.09