Meny

Sverige & Jordan

Medicinsk behandling - extra dokument

Ska du ansöka om visum för att få medicinsk behandling behöver du dokumenten nedan.

Blanketterna ska fyllas i på engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheterna i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en översättning till engelska av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs
  • en fotografi i passformat som är tagen rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader
  • blankett Bilaga C , nr 219011 (på engelska)
  • ett läkarintyg från Sverige som visar när du ska få din behandling och vad den innebär
  • ett läkarintyg från det land där du är bosatt som visar att du inte kan få behandlingen där
  • bevis på att du har deponerat pengar i Sverige för den planerade behandlingen och eventuell eftervård
Senast uppdaterad 26 feb 2018, 18.32