Meny
  • Svenska

Sverige & Jordan

FAQ

Vanliga frågor till utlandsmyndigheter.

Fråga

Svar

Jag vill ansöka om uppehållstillstånd, hur gör jag?

Det bästa sättet är att göra en webbansökan, för mer information se Migrationsverkets webbsida: www.migrationsverket.se

Om du inte kan ansöka på webben får du ansöka hos en ambassad eller generalkonsulat. Gå till följande sida för ytterligare information:

Söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige

Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

 

Jag vill boka tid för intervju

Se "Book an appointment" (engelska) för hur man bokar tid. Om du har gjort en webbansökan uppehållstillstånd kan du boka tid efter att ha fått meddelande från Migrationsverket att göra det. Det är viktigt att du uppger ditt kontroll- eller ärendenummer och uppgifter om alla familjemedlemmar som ansöker.

Jag har en bror/syster, mors eller fars syster/bror, son/dotter som är vuxna som bor i Sverige. Kan jag ansöka om familjeåterförening?

All information om kraven för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige finns på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se

Kan jag få förtur hos ambassaden?

Nej, man kan inte få förtur hos ambassaden. När du bokar tid får du första lediga tid. Migrationsverkets beslut att ge förtur gäller endast handläggningen hos dem och inte hos ambassaden.

Jag har en bokad tid hos er men vill att ni flyttar mitt ärende till en annan ambassad.

 

Om det gäller en webbansökan ska du kontakta den ambassad/generalkonsulat som du vill göra din utredning hos. När de bekräftar att du har fått en tid hos dem kommer de att ordna så att ditt ärende flyttas dit. Du kan bara ha en bokad tid på en ambassad.

Jag har fått uppehållstillstånd och vill ha ett uppehållstillståndskort - lämna fingeravtryck och foto – hur gör jag?

Du är välkommen till ambassaden för att lämna fingeravtryck och ta foto utan tidsbokning på våra öppettider, söndag, måndag, onsdag eller torsdag mellan kl. 8.45 – 9.30. Du måste ta med din giltiga passhandling när du besöker ambassaden.

Har mitt uppehållstillståndskort (UT-kort) kommit?

Det tar ca 4 veckor från beslutet om man har lämnat biometri att producera och leverera UT-kortet till ambassaden.

När kan jag hämta mitt UT-kort på ambassaden?

Du är välkommen utan tidsbokning söndag, måndag, onsdag och torsdag mellan klockan 8.45 och 9.30. Kom ihåg att ta med ditt pass när du besöker ambassaden.

Jag vill hämta mitt UT-kort  hos en annan ambassad eller generalkonsulat.

 

Normalt ska du hämta ditt UT-kort hos den ambassad eller generalkonsulat där du tog foto och fingeravtryck. Om du inte kan hämta det där kan du skriva e-post till den ambassaden och be dem skicka UT-kortet till en annan ambassad eller till Migrationsverket i Sverige där någon släkting som har fullmakt kan hämta ut det.

Jag vill ansöka om visum för att besöka Sverige, hur gör jag?

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om en visering är att vända sig till VFS Global som ambassaden/generalkonsulatet samarbetar med. Du lämna ansökan och hämtar även beslutet hos VFS Global efter ca 14 dagar.

Se VFS webbsida för adress, öppettider och annan information:

Länk till VFS Global

Hur kan jag ansöka om arbetstillstånd?

Det bästa sättet är att göra en webbansökan, för mera information se Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se

Om du inte kan ansöka på webben får du ansöka hos en ambassad eller generalkonsulat. Se följande sida för ytterligare information:

Söka arbetstillstånd

Kan jag ansöka om asyl hos ambassaden?

En ansökan om asyl ska inte lämnas in vid en ambassad utan på en av Migrationsverkets ansökningsenheter i Sverige. Om du vill söka asyl men inte befinner dig i Sverige ska du registrera dig hos UNHCR i landet där du befinner dig.

Jag vill flytta till Sverige av humanitära skäl – hur gör man?

På Migrationsverkets hemsida finns all information om på vilka grunder man kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige. www.migrationsverket.se

Om du befinner dig utanför ditt hemland och behöver skydd ska du i första hand registrera dig hos UNHCR i det land där du är. Det är inte möjligt att få en visering till Sverige på grund av humanitära skäl.

 

Senast uppdaterad 04 mar 2018, 16.32