Meny

Sverige & Jordan

EU-familjemedlemmar

Information till familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet

Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området tillsammans med din familjemedlem för att bosätta dig.

 

Notera att svenska medborgare som bor i Sverige INTE omfattas av rörelsedirektivet eftersom de inte utövar sin rätt till fri rörlighet enligt direktivet, såvida de inte har nyligen flyttat tillbaka till Sverige från ett annat EU/EES land.

 

Som familjemedlem räknas:

  • sambo, make/maka eller registrerad partner
  • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
  • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
  • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er (gäller inte föräldrar till studerande)

Basfakta

Du kan ansöka om en kortare vistelse Schengenvisering (C-visering) som gör att du kan resa in och stanna i Sverige och Schengenområdet i upp till 90 dagar.

Som familjemedlem har du rätt att få visum till Sverige om du behöver det för att resa hit och kan sedan lämna in en ansökan om uppehållskort när du har kommit till Sverige. Information om hur man ansöker finns på Migrationsverket webbplats.

Så ansöker du om visum

Boka en tid

Som en familjemedlem till en EU/EEA-medborgare bör du kontakta ambassaden direkt på bokningar.amman@gov.se för att få en tid. Du får vanligtvis en tid för att lämna in ansökan inom några arbetsdagar.

Besök ambassaden

Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden.

1. Ansökningsblankett, Ansökan om Schengenvisering, nummer 119031.

2. Ditt pass eller resedokument. Passet måste ha två tomma sidor.

3. Dokument som visar relationen till EES-medborgaren, exempelvis vigselbevis eller födelsebevis

4. Kopia på EU/EES-medborgarens pass eller nationella ID-kort

5. Om du är en familjemedlem som är ekonomiskt beroende av EU/EES-medborgaren måste du lämna in handlingar som visar ditt beroende.

Vänligen notera att anhöriga till EU-medborgare INTE behöver betala någon avgift när de ansöker om Schengenvisering för att följa med EU-medborgaren till ett EU-land.

Bilagor

Utöver de handlingar som anges ovan kan det, beroende på EU/EES-medborgares situation, krävas vissa kompletterande handlingar.

– Om din familjemedlem är bosatt i Sverige måste du bifoga Personbevis från Skatteverket.

  • Om din familjemedlem är medborgare i Danmark, Norge, Finland eller Island måste också dokument som visar din familjemedlem uppfyller kriterierna för att ha rätt att uppehålla sig i Sverige i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG bifogas. Dessa dokument kan, beroende på situationen, vara ett anställningskontrakt och lönebesked, ett studieintyg eller dokument som visar din familjemedlem har tillräcklig inkomst eller banktillgångar för att försörja sig.

– Om din familjemedlem inte är bosatt i Sverige kan du bli ombedd att bifoga dokument, t.ex. flygbiljetter eller en kort resplan som visar att du och din familjemedlem för avsikt att resa tillsammans till Sverige eller träffas i landet.

Det är i allmänhet inte nödvändigt att lämna in ytterligare dokument, även om ambassaden rekommenderar att du alltid reser med giltig reseförsäkring.

Handläggningstiden är 14 dagar.

 

Mer information

Direktiv 2004/38/EG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1487136010527&uri=CELEX%3A32004L0038

Migrationsverkets information om familjemedlemmar till EU/EES-medborgare

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta.html

Senast uppdaterad 26 feb 2018, 19.08