Meny

Sverige & Jordan

Dokument som krävs

För att din visumansökan ska behandlas krävs de obligatoriska dokumenten nedan. Dessutom krävs ytterligare dokument, beroende på vilken typ av besök du ska göra.

Kontrollera vilka ytterligare dokument du behöver under rubriken för den typ av besök du ska göra, i menyn nedan.

Blanketterna ska fyllas i på engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheterna i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en översättning till engelska av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031. Nedan finns dokumentet på arabiska. Notera att detta endast är för referens och inte kan användas för ansökan.
  • ett giltigt pass eller annan resehandling. Detta ska: - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet - innehålla minst två tomma sidor - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden.
  • kopior på alla sidor i passet som inte är tomma, samt kopior på alla tidigare Schengenviseringar (även de i utgångna pass).
  • foto i passformat och i färg, taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader.
  • bokad flygresa (vi rekommenderar att du väntar med att betala för biljetten tills efter det att viseringen har utfärdats)
  • bevis på logi (hotellbokning, eller om du ska bo hos vänner eller familj räcker det med att de skriver det i inbjudan)
  • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl. Läs mer under Medicinsk reseförsäkring.
  • tillräckligt med pengar för uppehället innestående på ditt konto. Ambassaden kräver att du styrker att du kan försörja dig genom kontoutdrag från din bank för de senaste sex månaderna. Sveriges utgångspunkt är 450 SEK per dag och person. Beloppet kan bli lägre om du t.ex. betalat kost och logi i förväg eller bor hos släkt och vänner. Om den som bjuder in dig till Sverige ska stå för dina kostnader ska du visa att denne har tillräckligt med pengar på motsvarande sätt.
  • dokument som är specifika för den typ av besök du ska göra. Se under respektive rubrik i menyn till vänster.
  • Om du vill ansöka och inte är jordansk medborgare måste du även visa ditt jordanska uppehållstillstånd eller bevis för ditt boende i Jordanien.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga i menyn nedan.

Senast uppdaterad 04 feb 2020, 11.52