Meny

Sverige & Jordan

Besöka släkt och vänner - extra dokument

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Blanketterna ska fyllas i på engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheterna i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en översättning till engelska av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige.

Dokumenten får inte vara äldre än 3 månader.

Du måste ha:

  • blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, nr 240011. Den ska lämnas in i original och vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig
  • personbevis för släktingen/vännen i Sverige. Personbevis för ändamålet Inbjudan beställs från Skatteverket
  • samt - om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - hans/hennes  kontoutdrag för de senaste 6 månaderna med tillräckligt med pengar innestående på kontot. Sveriges utgångspunkt är 450 SEK per dag och person.

Andra stödjande dokument kan bifogas, t.ex. nytt intyg från läkare eller barnmorska, som visar hur angelägen ansökan är.

Senast uppdaterad 26 feb 2018, 19.00