Meny

Sverige & Jordan

Besök längre än 90 dagar - dokument

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök eller, om har särskilda skäl, ett så kallat D-visum.

Ansöka om uppehållstillstånd för besök

Läs mer om uppehållstillstånd för besök samt D-visum under Basfakta i menyn nedan.

Blanketterna ska fyllas i på engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheterna i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en översttning till engelska av en auktoriserad översättare.

Du behöver:

 • blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök
 • blanketten Familjeuppgifter - bilaga till din ansökan
 • ett pass eller annan giltig resehandling.
 • kopior på första sidan i ditt pass, eventuella förlängningar eller namnändringar och alla stämplade sidor
 • en (1) nytagen färgfoto i passformat som inte är äldre än sex månader i storlek 45 mm x 35 mm. Fotot ska vara tagen rakt framifrån mot ljus bakgrund
 • kopia av återresebiljett
 • samt - om du är under 18 år eller har medföljande barn - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn. Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 18 år. Se under rubriken Minderåriga - extra dokument.

Den du ska besöka i Sverige behöver dessa dokument:

Dokumenten får inte vara äldre än 3 månader.

 • blanketten Inbjudan - för dig som vill bjuda in släkt och vänner, vilken ska vara i original
 • personbevis med ändamål "Inbjudan"
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige

Ansökan om D-Visum

Du behöver:

 • Blanketten National visa (D-visa). (Blanketten finns bara på engelska)
Senast uppdaterad 26 feb 2018, 19.08