Meny

Sverige & Jordan

Överklaga

Om du har fått ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av dig och lämnas eller skickas in till ambassaden senast 3 veckor från den dagen du fick beslutet.

När kan jag lämna in överklagan?

Överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer
  • eventuella omständigheter och bevis som du vill lägga till i ditt ärende.

Om du anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och lämnas i original tillsammans med din överklagan. Vänligen anväd bifogad fullmakt under "Dokument" - Power of attorney for visa appeal.

Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstolen i Sverige.

Senast uppdaterad 09 feb 2020, 13.52