Meny
  • Svenska

Sverige & Jordan

Så ansöker du

I de allra flesta fall kan du som vill ansöka om arbetstillstånd använda Migrationsverkets webbansökan.

Informationen nedan gäller sökande som kan ska ansöka på svenska ambassaden i Amman. Var ska ansökan lämnas in?

Om du gör en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige krävs i allmänhet inget besök på ambassaden. Oavsett hur du söker måste du ha arbetstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

Din arbetsgivare påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress, vilken Migrationsverket kommer att använda för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

Ovanstående gäller inte följande yrken, som omfattas av särskilda regler: artist, au pair, bärplockare, gästforskare, idrottare och tränare eller praktikant.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Webbansökan

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Ansök

När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

Följ migrationsverkets instruktioner:

Migrationsverkets hemsida

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

2. Invänta beslut

Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av ambassaden. Vill du ta del av beslutet kan du kontakta ambassaden. kontaktinformation Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

3. Ordna uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Om du redan har fotograferats och lämnat fingeravtryck når kortet ambassaden ca. 4 veckor efter beslut tagits.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige

Besök ambassaden för att ta foto och lämna fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats uppehållstillstånd. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om uppehållstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten. Du bör kontakta ambassaden för att se om uppehållstillståndskortet är klart och levererat. Du måste ta med dig ditt pass när du kommer för upphämtning. kontaktinformation

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige

Om du får tillstånd för mer än tre månader och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill ansöka på webben ansöker du på en pappersblankett som lämnas in till ambassaden.

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften

Avgiften betalas vid det förbokade mötet på ambassaden.

Läs mer under prislista.

3. Lämna in ansökan på ambassaden För att lämna in ansökan på ambassaden behöver du boka en tid, tidsbokning. Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument under den tid du bokat. Det finns olika blanketter för olika typer av arbetstillstånd. Kontrollera på Migrationsverkets webbplats.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt.

Ambassaden skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige.

4. Invänta beslut

Migrationsverket meddelar beslutet till ambassaden. Vill du ta del av beslutet kan du kontakta ambassaden. kontaktinformation Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort

Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

Senast uppdaterad 04 mar 2018, 17.04