• Svenska

Sverige & Iran

Verksamheten vid migrationssektionen under covid-19

 

Intervjuer i ärenden om uppehållstillstånd ombokas till 2021

På grund av den pågående pandemin där smittspridningen i Iran tagit ny fart har ambassaden vidtagit ett antal åtgärder som begränsar verksamheten i migrationsärenden, bland annat kommer inga muntliga utredningar i uppehållstillståndsärenden att genomföras under 2020.

Åtgärderna har införts i syfte att begränsa smittspridningen och skydda såväl besökare som ambassadpersonal. De som sedan tidigare har en bokad tid för utredning på ambassaden kommer att kontaktas och meddelas en ny preliminär tid, med start i början av 2021. Ambassaden kommer fördela tider utifrån när ansökan om uppehållstillstånd gjordes, det vill säga äldre ansökningar kommer behandlas före nyare. Med hänsyn till det stora antal utredningar som måste bokas om samt de förfrågningar som tillkommer, förväntas väntetiden i vissa fall bli lång. Ambassaden och Migrationsverket är medvetna om att detta kommer påverka många sökande.

 

Möjlighet att göra intervju vid annan svensk ambassad/konsulat

Till vilken utlandsmyndighet en sökande ska vända sig i migrationsärenden är regelstyrt och kan inte beslutas av Migrationsverket eller ambassaden i Teheran. Även andra svenska ambassader har tvingats ställa in planerade besök på grund av den ökade smittspridningen. Eftersom Sverige inte har någon migrationsverksamhet på utlandsmyndigheterna i Irak och Afghanistan kan medborgare i dessa länder, utöver Teheran, också vända sig till ambassaden i Amman (irakiska medborgare) respektive Islamabad och New Delhi (afghanska medborgare).

 

Långa väntetider

Ambassaden är medveten om att många sökande redan har väntat länge på att göra sin intervju och det för många uppstår en svår situation när väntetiden nu blir ännu längre. Ambassadens beslut om att begränsa verksamheten har vidtagits med anledning av den pågående pandemin, för att hålla nere smittspridningen och skydda besökare och ambassadens personal.

Ambassaden följer pandemiutvecklingen löpande, men gör i dagsläget bedömningen att de nu uppskjutna besöken kan komma igång som tidigast i januari 2021. De nya tider som tilldelas sökande är de tidigaste tillgängliga, sett till datum för ansökan om uppehållstillstånd och när det bedöms vara möjligt att genomföra intervjuer. Med hänsyn till det stora antal sökande som har fått vänta länge kan vi inte prioritera vissa ärenden framför andra.

 

Behov av en tidigare tid

Vi kan inte erbjuda någon en tidigare tid för intervju i dagsläget. Den pågående pandemin påverkar alla världen över och ambassadens beslut att flytta fram intervjuer i uppehållstillståndsärenden har fattats för att lindra effekterna av pandemin och förhindra ytterligare spridning i möjligaste mån.

 

Kortare besök kan genomföras

Det är inte alla besök på påverkas av ambassadens åtgärd. Kortare besök för att beställa eller hämta uppehållstillståndskort samt beslut kommer fortsatt att vara möjliga. Det beror på att ambassaden bedömer att kortare besök fortfarande kan hanteras på ett säkert sätt. Däremot kommer det inte att finnas lika många tider att välja på som innan pandemin startade. Du bokar tid via ambassadens webbsida.

Senast uppdaterad 16 aug 2020, 14.26