• Svenska

Sverige & Iran

Utredningar i uppehållstillståndsärenden under covid-19

Intervjuer i ärenden om uppehållstillstånd utförs från 2021
På grund av den pågående pandemin och smittspridningen i Iran har ambassaden vidtagit ett antal åtgärder som begränsar verksamheten i migrationsärenden, bland annat har antalet muntliga utredningar i uppehållstillståndsärenden tills vidare reducerats. Åtgärderna har införts i syfte att begränsa smittspridningen och skydda såväl besökare som ambassadpersonal.

Bokade utredningstider i uppehållstillståndärenden under 2021 är aktuella, förutsatt att ambassaden inte skickat ut en ny bokningsbekräftelse. När ambassaden kontaktar sökande används alltid den verifierade e-postadress som finns registrerad i ärendet hos Migrationsverket.

Ambassaden har för närvarande ett stort antal inbokade utredningar, vilket påverkar väntetiderna för de som nu lämnar in en ny begäran om intervjutid. Ambassaden och Migrationsverket är medvetna om att de längre väntetiderna påverkar många sökande.

Möjlighet att göra intervju vid annan svensk ambassad/konsulat
Till vilken utlandsmyndighet en sökande ska vända sig i migrationsärenden är regelstyrt och kan inte beslutas av Migrationsverket eller ambassaden i Teheran. Iranska medborgare har endast möjlighet att utföra utredningar vid ambassaden i Teheran. Då Sverige inte har någon migrationsverksamhet på utlandsmyndigheterna i Irak och Afghanistan kan medborgare i dessa länder, utöver Teheran, också vända sig till ambassaden i Amman (irakiska medborgare) respektive Islamabad och New Delhi (afghanska medborgare).

Långa väntetider
Ambassaden är medveten om att många sökande redan har väntat länge på att få göra sin intervju och att de långa väntetiderna för vissa kan medföra en svår situation. Ambassadens beslut att begränsa verksamheten har vidtagits med anledning av den pågående pandemin, för att hålla nere smittspridningen och skydda besökare och ambassadens personal.

Ambassaden följer pandemiutvecklingen noga, och gör i dagsläget bedömningen att det inte finns möjlighet att på ett säkert sätt ytterligare utöka verksamheten. Alla de besökstider som tilldelas sökande är de tidigaste tillgängliga, sett till det antal intervjuer som ambassaden bedömer kan genomföras under rådande förhållanden. Med hänsyn till det stora antal sökande som har fått vänta länge kan ambassaden inte prioritera vissa ärenden framför andra.

Behov av en tidigare tid
Ambassaden kan inte erbjuda någon en tidigare tid för intervju i dagsläget. Den pågående pandemin har stor påverkan världen över och ambassadens beslut att begränsa antalet intervjuer i uppehållstillståndsärenden har fattats för att lindra effekterna av pandemin och förhindra ytterligare spridning i möjligaste mån.

Kortare besök
Kortare besök för att beställa eller hämta uppehållstillståndskort samt beslut kommer fortsatt att tas emot i begränsad omfattning. Du bokar tid via ambassadens webbsida.

Senast uppdaterad 03 nov 2021, 14.22