Sverige & Iran

Flytta till någon i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). För mer information kan du besöka Migrationsverkets hemsida:

Gällande ansökningar om uppehållstillstånd för syriska medborgare

Den svenska ambassaden i Teheran hanterar inte ansökningar om uppehållstillstånd för syriska medborgare om de inter är stadigvarande bosatta i Iran. Detta regleras UF 2016:3. Ansökningar från syriska medborgare hanteras av de svenska ambassaderna och konsulaten i Amman, Istanbul, Ankara, Abu Dhabi, Riyadh, Khartoum och Kairo.

Söka uppehållstillstånd

Det enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket i Sverige. Migrationsverkets webbplats

Om du själv inte har möjlighet att söka via internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift för din räkning. Migrationsverkets webbplats

Om du ändå inte kan använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden. För att kunna göra detta måste du först boka en tid på ambassaden.

För mer information om hur man ansöker, obligatoriska dokument, ansökningsavgift och väntetid besöker du Migrationsverkets webbplats.

Om du ansöker på ambassaden måste du betala ansökningsavgiften i Rials till ambassadens bankkonto. För mer information besök Avgifter.

Intervju på ambassaden

Om du ansöker via webansökan, när Migrationsverket har gått igenom din ansökan och frågeformuläret får du ett e-postmeddelande där du uppmanas boka tid för intervju på ambassaden. Då kan du boka en tid för intervju på ambassaden.

När du ansöker på ambassaden, lämnar du in alla dina ansökningshandlingar vid den angivna tiden vissa fall intervjuas du samtidigt. Därefter skickas din ansökan till Migrationsverket i Sverige.

Observera att du bör ta med original och översättningar av alla dina dokument till ambassaden.

Du får beslutet

Om du ansöker via webansökan, får du ett e-postmeddelande när beslutet är fattat. Då kan du boka en tid på ambassaden för att få beslutet. När du hämtar beslutet ska du ta med dig ditt pass.

Om du ansöker på ambassaden, skickas beslutet till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Du kan också kontrollera din ansökan på Migrationsverket hemsida.

För att boka en tid för att få ditt beslut på ambassaden, klicka här.

Uppehållstillståndskort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För mer information se Uppehållstillståndskort