Meny

Za bezbednije i otpornije društvo

30 sep 2019

Do pre nekoliko godina teško je bilo zamisliti uključivanje mladih, žena, LGBT populacije, nacionalnih manjina i drugih društvenih grupa u proces demokratizacije sektora bezbednosti. Danas je to realnost, između ostalog, zahvaljujući podršci koju ovom procesu daje Švedska.

Uz pomoć Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi
(OEBS) Švedska kontinuirano podržava demokratizaciju sektora
bezbednosti u Srbiji. U četvrtoj najnovijoj fazi programa
koji je započeo 2010. godine a traje do 2021, kroz različite projekte
nastavlja podršku Skupštini Srbije u jačanju kapaciteta poslanika za
vršenje efikasnog i efektivnog nadzora nad bezbednosnim sistemom
i podržava mehanizme dobrog upravljanja u sektoru bezbednosti.

Važne podteme koje podržava ovaj višegodišnji projekat su jačanje
rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti, unapređenje upravljanja
vanrednim situacijama i podizanje nivoa sajber bezbednosti. Tako
je, na primer, izdat Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici
Srbiji čija je uloga da pruži osnovne smernice za dalje korake u
procesu sveobuhvatnog uređenja oblasti informacione bezbednosti
u Srbiji. Vodič je proizvod saradnje sa Centrom za evro-atlantske
studije, organizacijom civilnog društva.

Centar je samo jedna od brojnih organizacija civilnog društva
koje na različite načine daju svoj doprinos demokratizaciji sektora
bezbednosti, između ostalog baveći se ljudskom bezbednošću
mladih, žena, LGBT populacije i drugih društvenih grupa i njihovim
uključivanjem u nadzor reforme sektora bezbednosti.

Ovim projektom podržava se i unapređenje obrazovanja i
stručnosti u sektoru bezbednosti. Tako na primer Misija OEBS u
saradnji sa SIDA redovno raspisuje konkurs za dodelu stipendija
za jednogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije na
Fakultetu političkih nauka ili Fakultetu bezbednosti. Ove stipendije
su namenjene pre svega za podršku akademskom usavršavanju
profesionalnih pripadnika/ca Ministarstva odbrane, Ministarstva
unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije, aktivista/
kinja civilnog društva i predstavnika/ca medija, koji imaju kapaciteta
da pozitivno utiču na demokratski karakter reforme sektora bezbednosti
Republike Srbije.

Projektom su obuhvaćeni brojni akteri iz vladinog i nevladinog
sektora: Skupštine Srbije, Ministarstva odbrane, Ministarstva
unutrašnjih poslova (uključujući Sektor za upravljanje u vanrednim
situacijama), nezavisnih državnih organa i civilnog društva (uključujući
medije i akademsku zajednicu). Nova faza projekta naslanja
se na prethodno podržane ciljeve kao što su dalje jačanje principa
dobrog upravljanja u oružanim snagama i konsolidacija demokratskog
karaktera civilno-vojnih odnosa u Srbiji.