Strategija kao odgovor na pandemiju COVID-19

Pandemija COVID-19 testira naše društvo. Poslednjih nedelja švedska vlada je predstavila niz različitih mera za zaštitu života, zdravlja i radnih mesta ljudi.

„Ova kriza će se nastaviti još dugo. Biće teško. Ali naše društvo je snažno. Ako svako preuzme svoju odgovornost, zajedno ćemo je prevazići “, kaže premijer Stefan Leven. Dana 1. februara, vlada je klasifikovala COVID-19 kao bolest koja predstavlja opasnost za društvo, otvarajući mogućnost uvođenja vanrednih mera za kontrolu zaraznih bolesti. Opšti cilj vladinih napora je da smanji tempo širenja virusa COVID-19: tj. da 'spljošti krivu' tako da se veliki broj ljudi ne razboli u isto vreme. Važno je sprovesti pravu meru u pravo vreme, kako bi najbolji mogući efekat mogao da bude postignut. Vlada će doneti svaku odluku potrebnu za zaštitu života, zdravlja i radnih mesta ljudi. Mere koje su preduzele vlada i vladine agencije da smanje brzinu širenja virusa moraju se odmeriti u odnosu na njihove efekte na društvo i javno zdravlje uopšte. Preduzete mere se preispituju konstantno kako se situacija razvija.

Važno polazište je pažljivo razmatranje stručnih saznanja koje daju državne agencije. Te stručne agencije mogu da daju preporuke Vladi o merama za koje smatraju da bi trebalo da budu preduzete, ali mogu i da same donose odluke. „Naše vladine agencije i naš zdravstveni sistem čine sve što mogu. Ali svaka osoba u Švedskoj mora da preuzme individualnu odgovornost. Ako svi preuzmu odgovornost, možemo držati širenje virusa pod kontrolom. Pridržavajte se saveta vlasti: ako imate i najmanji simptom, ne idite na posao i uzdržite se od susreta sa drugim ljudima ", kaže g. Leven. Ljudi u Švedskoj imaju visok nivo poverenja u vladine agencije. To znači da veliki deo ljudi sledi savete vladinih agencija. U trenutnoj situaciji, ljudi u Švedskoj se uglavnom ponašaju odgovorno kako bi smanjili širenje zaraze, na primer, ograničavanjem svojih društvenih kontakata. Ova kriza može dugo trajati, a kako bi mere vremenom uspele, ljudi ih moraju razumeti i prihvatiti.

Odluke Vlade imaju za cilj da:

1. Ograniče širenje zaraze u zemlji

 Ograničavajući širenje virusa, Vlada ima za cilj da ublaži pritisak na zdravstveni sistem i da zaštiti život, zdravlje i radna mesta ljudi.

2. Osigura dostupnosti resursa za zdravstvo i medicinsku zaštitu

Vlada ima za cilj da osigura da opštine i regioni, koji pružaju zdravstvenu zaštitu, imaju sva potrebna sredstva. Iz tog razloga, centralna vlada će pokriti sve troškove koji nastanu kao rezultat pandemije, npr. veći troškovi za dodatno osoblje i zaštitnu opremu.

3. Ograniči uticaj na kritične usluge

Da bi osigurala da društvo može nastaviti da funkcioniše, Vlada prati potrebe i donosi potrebne odluke kako bi se osiguralo da, na primer, zdravstvena zaštita, policija, snabdevanje energijom, komunikacijama, transportom i snabdevanjem hranom mogu da održavaju svoje aktivnosti.

4. Ublaži uticaj na ljude i preduzeća

 Vlada je predstavila krizne pakete za ublažavanje finansijskog uticaja pandemije na švedska preduzeća, organizacije i agencije i za očuvanje radnih mesta i života ljudi.

5. Smanji zabrinutost

Konstantnim davanjem informacija, Vlada ima za cilj da objasni koje se mere preduzimaju i zašto. Vlada objavljuje važne informacije uživo na svom vebsajtu, regeringen.se.  Informacije u pisanoj formi o ciljevima, merama i odlukama Vlade su takođe dostupne.

6. Sprovede prave mere u pravo vreme

Vlada pažljivo prati kretanja u pandemiji COVID-19. Ona donosi potrebne odluke u vreme kada su potrebne da bi ograničila širenja virusa i suzbila njegov uticaj na društvo.

Više informacija o merama vlade Švedske možete naći ovde (na engleskom jeziku).