Meny

Produžava se preporuka da se odlože putovanja u inostranstvo, koja nisu nužna, do 15. jula

14 maj 2020

Zbog širenja virusa korone i promenljive i neizvesne situacije za putnike, Ministarstvo spoljnih poslova Švedske produžava svoju preporuku koja je doneta 14. marta 2020. godine da se odlože sva putovanja u inostranstvu, koja nisu nužna, do 15. jula 2020. godine.

Odluka o produženju važnosti preporuke o odlaganju putovanja u inostranstvo, koja nisu nužna,  donesena je 13. maja 2020. Preporuka važi do 15. jula 2020, nakon čega će se izvršiti nova procena situacije.