Produženje privremene zabrane ulaska u Švedsku do 31. avgusta 2020. i ublažavanje ograničenja za više putnika

03 jul 2020

Da bi ublažili efekte širenja COVID-19 i smanjili epidemiju, na snazi je privremena zabrana ulaska u EU preko Švedske. Vlada je odlučila da produži zabranu ulaska do 31. avgusta 2020. Vlada je takođe odlučila da ublaži ograničenja za više putnika. Odluka donesena je na osnovu preporuke Saveta Evropske unije.

Privremena zabrana ulaska stupila je na snagu 19. marta i u početku se primenjivala na 30 dana. Potom je produžena na osnovu preporuka Evropske komisije. Vlada Švedske je sada odlučila da produži zabranu ulaska do 31. avgusta 2020. godine.

Vlada je takođe odlučila da ublaži ograničenja ulaska. Ulaz je sada dozvoljen za državljane EU i za osobe sa švedskim dozvolama boravka, bez obzira na svrhu putovanja. Prethodni zahtev da lica koja uđu u Švedsku moraju se vratiti kući ne važi više. Takođe je proširena i grupa lica kojima je dozvoljen ulazak jer su lica koja žive u određenim zemljama van EU sada izuzeti od zabrane ulaska.

Od 4. jula zabrana ulaska ne odnosi se na lica koja:
 • su državljani EEA ili državljani Andore, Monaka, San Marina, Švajcarske ili Vatikana;
 • imaju status trajno nastanjenog lica u Švedskoj ili drugoj državi članici EU;
 • imaju dozvolu stalnog boravka u Švedskoj ili nekoj drugoj državi EEA, Andori, Monaku, San Marinu, Švajcarskoj ili gradu Vatikanu;
 • imaju nacionalnu vizu za Švedsku ili nacionalnu vizu koja važi duže od tri meseca u drugoj državi EEA, Andori, Monaku, San Marinu, Švajcarskoj ili gradu Vatikanu;
 • imaju porodične veze kako je određeno u Poglavlju 3a, Odeljku 2, prvom stavku ili Poglavlju 5, Odelu 3, prvom stavu, tačkama 1–4 ili članu 3a Zakona o strancima (2005: 716) sa osobom na koju se odnosi bilo koja od tačaka 1–4 ili švedskom državljaninu, ili
 • žive u jednoj od sledećih zemalja:
  (ukoliko lice živi u zemlji čiji državljani moraju imati vizu za Švedsku, postupak viziranja se sprovodi na uobičajeni način)
 • Alžir
 • Australija
 • Gruzija
 • Japan
 • Kanada
 • Maroko
 • Novi Zeland
 • Ruanda
 • Južna Koreja
 • Tajland
 • Tunis
 • Urugvaj

Pored toga, zabrana ulaska se ne odnosi na lica koja imaju posebne hitne potrebe ili koja su obavezna da obavljaju potrebne funkcije u Švedskoj. U nastavku su primeri takvih lica:

 • zdravstveni radnici, istraživači u zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti i osoblje koje se bavi brigom o starim licima;
 • radnici na graničnim prelazima
 • sezonski radnici u poljoprivrednom, šumarskom i hortikulturnom sektoru;
 • lica koja prevoze robu i drugo osoblje u sektoru saobraćaja; 
 • lica obuhvaćena Poglavljem 2, Odeljkom 10. Zakona o strancima (2005: 716);
 • lica koja rade u međunarodnim organizacijama ili su ih pozvale takve organizacije i čije je prisustvo neophodno za aktivnosti organizacija, vojno osoblje, pomoćni radnici i službenici civilne zaštite;
 • putnici u tranzitu;
 • lica sa neodložnim porodičnim razlozima;
 • pomorci;
 • lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili iz drugih humanitarnih razloga;
 • lica koja putuju radi studiranja; i
 • visoko kvalifikovani radnici, ako posao koji je stranac trebao obavljati ne može se odlagati ili se obavlja na daljinu.

Gornja lista lica za koje se može smatrati da imaju osnovne potrebe ili funkcije je samo primer i zato mogu postojati druge kategorije lica koja mogu biti izuzeta od zabrane ulaska.

Izvršne vlasti, posebno Policija su nadležne da donesu odluke u svakom pojedinačnom slučaju kako će se izuzeci tumačiti i koje odluke će biti donete. Svrha ove mere je ublažavanje efekata koronavirusa. Ovo je privremena mera.

Spisak zemalja koja su obuhvaćena olakšicama biće ažurirana svake druge nedelje.

> Za više informacija pročitajte saopštenje švedske vlade na engleskom jeziku  ovde.
> i pitanja i odgovori sa detaljnijim informacijama   ovde.