Meny

Privremena zabrana ulaska u EU preko Švedske produžena je do 7. jula 2020. godine

26 jun 2020

Vlada Švedske donela je odluku o produženju privremene zabrane ulaska u EU preko Švedske do 7. jula 2020. Kao i ranije, cilj zabrane ulaska je da ublaže efekte širenja virusa SARS-CoV-2.

Privremena zabrana ulaska stupila je na snagu 19. marta 2020. godine i prvobitno se primenjivala 30 dana. Od tada je tri puta produžena u skladu sa preporukama Evropske komisije. Vlada Švedske je sada odlučila da produži zabranu ulaska do 7. jula 2020. godine.

Današnja odluka ne podrazumeva nikakve materijalne promene zabrane ulaska. Kao i ranije, zabrana ulaska po pravilu se odnosi na sve strane državljane koji putuju u Švedsku iz zemalja koje nisu države članice EU, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Islanda, Lihtenštajna i Švajcarske.

Zabrana ulaska ne odnosi se na švedske državljane, niti ograničava putovanje unutar EU. Postoje dva važna izuzetka od zabrane ulaska. Prvo, državljani EU i pojedinci koji imaju švedsku dozvolu boravka još uvek mogu ući u zemlju radi povratka kući. Drugo, u zemlju mogu ući lica koja imaju potrebe ili funkcije od suštinskog značaja. Ova kategorija lica uključuje zdravstvene radnike, prevozno osoblje koje se bavi teretom robe ili putnike koji putuju iz nužnih porodičnih razloga.

U svom saopštenju od 11. juna 2020. Komisija preporučuje da od 1. jula 2020. države članice EU postepeno ukidaju ograničenja putovanja u EU iz trećih zemalja, na osnovu zajedničkog, koordinisanog pristupa. Vlada Švedske namerava da reši ovo pitanje u bliskoj budućnosti.

Za više informacija o tome kako se treba tumačiti uredbu o privremenoj zabrani ulaska u Švedsku kao i na koja lica se izuzeci odnose, obratite se Švedskoj policijskoj upravi ili posetite njenu veb stranicu, https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/.