Alternate Text

AMBASADA ŠVEDSKEBeograd, Srbija

Lokalno vreme 18.33

Povećana taksa za Šengen vize od 11. juna

29 maj 2024

Komisija EU usvojila je 14. marta 2024. delegiranu uredbu o povećanju takse za Šengen vize sa 80 na 90 evra za odrasle i 45 evra za decu. Nova taksa će biti naplaćivana od 11. juna 2024. Napominjemo da srpski i crnogorski državljani nisu obuhvaćeni ovom odlukom budući da se po teritoriji Šengena mogu kretati slobodno, u bezviznom režimu.

Više o taksama možete pročitati ovde: Plaćanje takse - Sweden Abroad.

Više o putovanjima u bezviznom režimu pročitajte ovde: Pitanja i odgovori - Sweden Abroad