Rok je produžen za nagradu Mlada hrabrost

25 feb 2022

Šta je za vas moralna hrabrost? Na koji način svako od nas može da doprinese humanijem društvu? Koliko su vidljiva hrabra dela mladih? Da li ih dovoljno podržavamo i promovišemo? Pozivamo vas da učestvujete u nominaciji dobitnika nagrade "Mlada hrabrost"!

Nagrada Mlada hrabrost je međunarodno priznanje koje se dodeljuje mladima za hrabri moralni čin, dobro delo koje su učinili za druge ljude, svoju zajednicu ili društvo. Pravo da učestvuju u nominacijama imaju mladi uzrasta od 13 do 20 godina.

Nagrada "Mlada hrabrost" koja se po drugi put dodeljuje na međunarodnom nivou, pokrenuta je u Švedskoj 2015. godine na inicijativu Raul Valenberg akademije sa ciljem promocije delovanja mladih koje doprinosi da
svet u kome živimo bude humaniji i pravedniji.

Nagrada se dodeljuje u čast Raula Valenberga koji je kao švedski diplomata u Budimpešti tokom Drugog svetskog rata spasao nekoliko desetina hiljada Jevreja od deportacije u nacističke koncentracione logore.
Humano nasleđe ovog velikog čoveka i simbola moralne hrabrosti, za koga „nije postojao drugačiji izbor“ od  toga da „učini sve što je u granicama ljudske moći“ kako bi spasao što više ljudi, danas je inspiracija i podsticaj za
svakog od nas da u sebi pronađe moralnu hrabrost i čini dobra dela.
Prilika da mladi iz Srbije, zajedno sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja, učestvuju u ovoj značajnoj nagradi, rezultat je višegodišnje saradnje između Ambasade Švedske i C31- Centra za razvoj kulture dečijih prava u oblasti promocije aktivne uloge mladih u građenju demokratskog društva.

Verujemo da se među mladima u Srbiji mogu naći novi nosioci “Mlade hrabrosti” i pozivamo vas da se priključite kampanji i pošaljete nominacije mladih kandidata.

Nominacije sa podacima o kandidatu i kratkim obrazloženjem možete slati na imejl promotion.belgrade@gov.se sa naznakom „Za nagradu – Mlada hrabrost“, najkasnije do 25. marta 2022. godine.

Nosioci kampanje za promociju ove nagrade i nominovanje mladih iz Srbije su Ambasada Švedske u Beogradu i C31 - Centar za razvoj kulture dečjih prava, uz podršku Švedskog instituta i Raul Valenberg akademije iz
Stokholma.

Propozicije za nagradu Mlada hrabrost 2022

Formular za nagradu Mlada hrabrost 2022