Izmena privremene zabrane ulaska u Švedsku

17 jul 2020

Vlada je odlučila o izmenama privremene zabrane ulaska u Švedsku. Kao rezultat ove izmene, stanovnici Srbije i Crne Gore više neće biti izuzeti od zabrane ulaska. Odluka Vlade je u skladu sa najnovijom preporukom Saveta Evropske unije državama članicama

Privremena zabrana ulaska stupila je na snagu 19. marta i u početku se primenjivala na 30 dana. Potom je produžena na osnovu preporuka Evropske komisije. Poslednja odluka o produženju zabrane znači da se zabrana ulaska sada primenjuje do 31. avgusta 2020. godine.

Od 19. marta, Vlada je u više navrata odlučila da prilagodi ograničenja ulaska. Dana 4. jula lista zemalja koja su izuzeta od zabrane ulaska, tj. čijim stanovnicima je dozvoljen ulazak, proširena je, i odnosila se na stanovnike određenih zemalja koje nisu članice EU.

Kao rezultat današnje odluke, stanovnici Srbije i Crne Gore više nisu izuzeti od zabrane ulaska na osnovu toga što su rezidenti jedne od zemalja. Kriterijumi za ostala izuzeća od zabrane ulaska mogu se i dalje primenjivati na stanovnike Srbije i Crne Gore.

Virus COVID-19 je predmet međunarodne brige koja zahteva prekograničnu saradnju i koordinaciju. Današnja odluka je u skladu sa poslednjom preporukom Saveta zemljama članicama EU.

Izmene po pitanju izuzeća od privremene zabrane ulaska stupaju na snagu 19. jula 2020. godine.

Za više informacija o tome kako se treba tumačiti uredba o privremenoj zabrani ulaska u Švedsku i koja su izuzeća od zabrane na snazi, obratite se Švedskoj policijskoj upravi ili posetite njenu veb stranicu.

>Za više informacija možete posetiti veb stranu Vlade Švedske