Švedska & Srbija

Pitanja i odgovori

Ovo su pitanja koja se najčešće postavljaju u kontekstu procedure rešavanja boravišne i radne dozvole na osnovu studija.

  • Zahtev za moju boravišnu i radnu dozvolu podnet je putem interneta. Šta je moj sledeći korak? – Od trenutka predaje zahteva pa do donošenja odluke vaš predmet biće na obradi u Zavodu za migracije u Švedskoj. Sva neophodna obaveštenja dobićete putem mejla.
  • Da li mogu da budem u Švedskoj dok čekam na odluku? – Ne, nikako. Od momenta kada predate zahtev za radnu i  boravišnu dozvolu ne smete se nalaziti u Švedskoj. U Švedsku možete ući tek kada vam bude odobrena boravišna dozvola.
  • Da li mogu da putujem u druge zemlje dok čekam na odluku? –Da.
  • Koliko vremena je potrebno za obradu mog zahteva? – Sve zavisi od tipa zahteva i od toga da li je zahtev kompletan. Ako je zahtev kompletan, odluka može biti doneta u roku od mesec dana, a ako nije, na odluku se može čekati i nekoliko meseci. Detaljnije informacije možete naći na švedskom jeziku, na sajtu Zavoda za migracije.
  • Da li mogu nekako da utičem na vreme potrebno za obradu mog zahteva? – Potrudite se da zahtev bude popunjen na engleskom ili švedskom jeziku, a da potrebnu dokumentaciju pribavite na vreme. Ukoliko dodatno smatrate da bi Zavod za migracije u vašem slučaju      trebalo da što hitnije donese odluku, vi ili vaš univerzitet obratite se Zavodu za migracije pismenim putem, obrazložite vašu situaciju i priložite dokumentaciju kojom potvrđujete hitnost vašeg zahteva.
  • Da li mi je potrebno putno i zdravstveno osiguranje? – Ako ćete studirati kraće od godinu dana, studentima fakulteta i doktorantima je potrebno i osiguranje sa datumima važnosti koji će se poklapati sa trajanjem studija.
  • Moje studije traju više od jedne godine. Mogu li da pokažem da imam dokaz o izdržavanju samo za prvu godinu studija? – Ne. Morate dostaviti dokaz da ste materijalno obezbeđeni tokom celog perioda studiranja.
  • Dobio/la sam obaveštenje putem mejla da je doneta odluka u mom zahtevu i da treba da se fotografišem i naručim boravišnu karticu. Šta to znači? – Ako vam je pasoš izdala policijska uprava u Srbiji ili Crnoj Gori, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti boravišnu karticu tamo čim putem e-maila saznate da vam je odobrena boravišna dozvola. Ponesite sa sobom kopiju odluke koju ćete pokazati prilikom ulaska u zemlju. Za kopiju odluke se možete obratiti Ambasadi koju u tom slučaju nema potrebe da posećujete lično. Kada stignete u Švedsku, treba da posetite Zavod za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. Kada boravišna kartica bude gotova, biće poslata na vašu adresu u Švedskoj. U suprotnom, ako želite da biometrijske podatke ostavite u Ambasadi i time naručite boravišnu karticu u Beogradu, moguće je da ćete čekati na karticu između 2 i 4 nedelje, a karticu ćete morati podići lično.     
  • Kako da proverim status svoje aplikacije? -Putem sledećeg linka: http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Check-your-application.html.

Odgovore na druga konkretna pitanja vezana za studije u Švedskoj možete naći na internet stranici Zavoda za migracije.