Švedska & Srbija

Plaćanje takse

Da biste se preselili kod člana vaše porodice u Švedskoj, najverovatnije ćete morati da platite taksu za zahtev. Taksa se ne vraća u slučaju da vam zahtev bude odbijen.

Taksa za boravišnu dozvolu

Odrasli: 2000 SEK Deca mlađa od 18 godina: 1000 SEK

O cenama takse u dinarima možete se informisati u odeljku Takse 2022.

Način plaćanja

Ako zahtev podnosite elektronskim putem, taksa se plaća kreditnom ili platnom karticom preko interneta.


Ako zahtev podnosite lično, taksu plaćate u gotovini ili karticom, prilikom podnošenja zahteva u ambasadi. Taksa se plaća u dinarima i prihvata se samo tačan iznos. Budite spremni na izvesna odstupanja u cenama zbog promene kursa svakog meseca, pa vas molimo da najnovije podatke potražite na internet stranici ambasade pre dolaska kako biste saznali cenu koja važi za taj mesec.

Izuzeci

Sledeće kategorije aplikanata mogu podneti zahtev za boravišnu dozvolu bez plaćanja:

  • Venčani, nevenčani ili registrovani partneri, kao i deca mlađa od 18 godina, u slučaju da je član porodice strani državljanin, sa boravišnom dozvolom u Švedskoj koju je dobio na osnovu izbegličkog statusa, kao zaštićeno lice, iz humanitarnih razloga ili drugih teških okolnosti. Roditelji, braća i sestre dece koja su se nastanila u Švedskoj kao zaštićena lica ne spadaju u ovu kategoriju.
  • Članovi porodice državljana EU/EES zemalja (švedski državljani se u ovom kontekstu ne računaju u državljane EU/EES zemalja)
  • Državljani EU/EES zemalja
  • Državljani Švajcarske i njihovi članovi porodice
  • Državljani Japana