Ministra Suediei a Cooperării Internaționale pentru Dezvoltare, Matilda Ernkrans, vizitează Republica Moldova

14 mar. 2022

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a provocat fluxuri mari de refugiați în mai multe țări, inclusiv în Moldova. În cadrul vizitei sale, 14-15 martie 2022, Ministra Cooperării Internaționale pentru Dezvoltare se va întâlni cu Nicu Popescu, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ana Revenco, Ministra Afacerilor Interne, Dumitru Urdea, Șeful Centrului Unic de Gestionare a Crizei și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și locale. Ernkrans va vizita și un centru de primire a refugiaților de la granița moldo-ucraineană.

Fluxul mare de refugiați are un impact major asupra țărilor din vecinătatea Ucrainei. Se estimează că 300 000 de refugiați au trecut granița din Ucraina în Moldova, dintre care 120 000 se află în Moldova. Moldova, cu o populație de 2,6 milioane de locuitori, este țara cu cei mai mulți refugiați pe cap de locuitor.

Întreprind o vizită în Moldova pentru a înțelege mai bine situația celor care au fugit din Ucraina și ce nevoi au oamenii și Moldova ca țară, pentru a primi cel mai bine oamenii care fug acum de războiul din Ucraina. În timpul vizitei, mă voi întâlni atât cu reprezentanți politici, cât și cu organizații internaționale de ajutor din Moldova”, spune Ministra Ernkrans.

Suedia s-a angajat să ofere asistență umanitară consistentă  prin intermediul organizațiilor internaționale care lucrează în regiune, inclusiv în Moldova.

Adițional, în Moldova au fost trimise următoarele lucruri: zece corturi de urgență de 48 m2, un generator mare de electricitate, sisteme de iluminat, încălzire, iar doi experți suedezi în intervenții de urgență au evaluat situația.

Suedia are un parteneriat de lungă durată cu Moldova, cu o asistență estimată la 15 milioane EUR în 2022, pentru proiecte de cooperare bilaterală în domeniul reformelor. Suedia sprijină organizațiile societății civile și entitățile multilaterale prin circa 40 de proiecte în cadrul Strategiei pentru cooperarea Suediei în domeniul reformelor cu Europa de Est pentru 2021-2027. Această strategie urmărește sprijinirea agendei de reformă și promovarea dezvoltării durabile și democratice din perspectiva păturilor vulnerabile.

Strategia pe șapte ani conturează patru obiective principale, și anume: 1. Drepturile omului, democrația, statul de drept și egalitatea de gen 2. Societăți pașnice și incluzive 3. Dezvoltare durabilă și utilizarea durabilă a resurselor naturale 4. Dezvoltare economică.