ENEMO evaluează că al doilea tur pentru alegerile primarilor s-a desfășurat într-o manieră generală eficientă, în mare parte în conformitate cu legislația Republicii Moldova și standardele internaționale

15 oct. 2019

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) evaluează preliminar că turul doi al alegerilor pentru primari s-a desfășurat într-o manieră eficientă, per general, în mare parte fiind în conformitate cu legislația Republicii Moldova și standardele internaționale. Acest lucru a fost declarat la conferința de presă, unde ENEMO și-a prezentat declarația preliminară.

Dnul Dritan Taulla, Șeful Misiunii ENEMO în Moldova a spus: “Lipsa unor dispoziții legale clare pentru turul doi și reglementările târzii au lăsat o cantitate semnificativă de incertitudini în procesul electoral și au fost observate nereguli minore în ziua alegerilor. Totuși, nici una din acestea nu părea să afecteze negativ legitimitatea procesului sau a rezultatelor ”.

ENEMO evaluează faptul că lipsa de claritate a dispozițiilor lasă spațiu pentru interpretarea subiectivă și/sau incoerentă a legii de către organele electorale.

“Cadrul legal asigură condiții pentru organizarea alegerilor democratice, fapt deja demonstrat la desfășurarea primului tur al alegerilor. Cu toate acestea, Codul electoral nu reglementează clar mai multe aspecte din turul doi. Deși CEC a întreprins măsuri pentru a reglementa unele dintre aceste aspecte, câteva dintre ele au rămas nereglementate”, a explicat Dnul Taulla. 

CEC a lucrat în mod colegial, a organizat sesiuni publice regulate, iar deciziile sale au fost publicate în general în timp util pe website-ul său, în conformitate cu legea.

Comisia a funcționat în conformitate cu mandatul său, iar performanța sa în perioada dintre primul și al doilea tur a fost în mare parte eficientă și, în general, transparentă. Cu toate acestea, ENEMO observă că unele date cheie ale alegerilor nu erau ușor disponibile.”, a adăugat Dnul Taulla.

În pofida desfășurării campaniei într-un mediu liber, per ansamblu, ar trebui să fie ridicate îngrijorări cu privire la mai multe cazuri de „PR negru” și agitație negativă adresată candidaților, în special în social media, sub formă de discursuri de ură, discreditare și atacuri verbale ad hominem, care a crescut brusc în turul doi.

În ciuda încercărilor guvernului de a limita utilizarea abuzivă a resurselor administrative, ENEMO constată implicarea înalților oficiali de stat și a parlamentarilor care susțin în mod deschis candidații pentru funcția de primar din partidele lor în al doilea tur, în timpul evenimentelor de campanie sau pe paginile lor de socializare. Deși nu există dispoziții explicite cu privire la cele menționate mai sus în Codul electoral, ar trebui să fie ridicate preocupări în privința estompării liniei dintre stat și partid, ceea ce este în contradicție cu standardele internaționale și creează un teren de joc dezlănțuit.”, a remarcat Dnul Pierre Peytier, Șeful Adjunct al Misiunii.

Mai mult ca atât, ENEMO remarcă faptul că termenele sau sesizările care contestă rezultatele primului tur se suprapun cu intervalul de timp de două săptămâni dintre cele două tururi, ceea ce ar putea prezenta un obstacol pentru dreptul de atac, în contradicție cu standardele internaționale.

Adițional, Dnul Peyiter a spus: Ziua alegerilor a fost, în general, calmă și pașnică. Gestionarea procesului de votare și conduita BESV-urilor a fost evaluată pozitiv în majoritatea secțiilor de votare observate, în ciuda unor cazuri izolate de agitație în vecinătatea secțiilor de votare, câtorva defecțiuni în SIAS-E, cazurilor de încălcare a secretului votului, lipsei de transparență la câteva secții de votare și CECE-uri observate și altor incidente minore care nu afectează legitimitatea generală a procesului sau a rezultatelor.”

Dna Maja Milikic, Ofițerul de Presă al Misiunii ENEMO a remarcat: „Această declarație se bazează pe observațiile și constatările misiunii ENEMO în perioada pre-electorală, perioada cuprinsă între două tururi și în ziua alegerilor. ENEMO subliniază faptul că această declarație are un caracter preliminar, deoarece rezultatele oficiale urmează încă să fie anunțate, iar contestațiile depuse- să fie adresate. ENEMO va emite raportul final în decembrie”.

Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru Alegerile Locale Generale din 20 Octombrie 2019 din Moldova este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Ambasada Țărilor de Jos. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.

Pentru informație suplimentară, vă rugăm sa contactați:
Maja MILIKIC, Ofițer de Presă
E-mail: maja.milikic@enemo.eu; Telefon: +373 69 754 300