Declarație comună cu ocazia Zilei internaționale împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei în Republica Moldova*

17 mai 2022

Chișinău, 17 mai 2022 – De Ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei, care este sărbătorită astăzi, ne exprimăm solidaritatea și sprijinul pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) din Republica Moldova, dintre care mulți continuă să se confrunte cu discriminare, violență și stigmatizare pe baza orientării lor sexuale, identității sau expresiei de gen și caracteristicilor sexuale.

Photo Credits: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Fiecare stat are obligația să-și protejeze poporul de violență și discriminare și să-i asigure exercitarea deplină și egală a drepturilor omului, indiferent de orientarea sexuală, identitatea sau expresia de gen, caracteristicile sexuale.

Ne reafirmăm angajamentul de a respecta, promova și proteja drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor, inclusiv dreptul la nediscriminare și dreptul la întruniri pașnice. De asemenea, recunoaștem că toleranța și respectul pentru diversitate sunt fundamentale în societățile democratice deschise.

În perioada 15-19 iunie va avea loc cea de-a 21-a ediție a Festivalului LGBTI "Moldova Pride", inclusiv un "Marș al solidarității", pentru promovarea și celebrarea egalității pentru toți. Cu această ocazie, dorim să ne exprimăm sprijinul și solidaritatea față de persoanele LGBTI din Republica Moldova. Sperăm că mesajul central al "Moldova Pride" va fi auzit tare și clar: fiecare trebuie să aibă posibilitatea și libertatea să fie el însuși, indiferent de cine este sau pe cine iubește.

* Declarația comună este emisă de misiunile Austriei, Belgiei, Bulgariei, Canadei, Republicii Cehe, Ciprului, Croației, Danemarcei, Elveției, Estoniei, Finlandei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Israelului, Italiei, Japoniei, Letoniei, Lituaniei, Macedoniei de Nord, Muntenegrului, Norvegiei, Portugaliei, Regatului Unit, României, Sloveniei, Spaniei, Statelor Unite ale Americii, Suediei, Țărilor de Jos și Ucrainei.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Совместное заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией в Республике Молдова*

Кишинев, 17 мая 2022 года –

В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который отмечается сегодня, мы выражаем солидарность и поддержку лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и интерсекс-людям (ЛГБТИ) в Республике Молдова, многие из которых продолжают сталкиваться с дискриминацией, насилием и стигматизацией из-за своей сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения и половых характеристик.

Каждое государство обязано защищать свой народ от насилия и дискриминации и обеспечивать полное и равное соблюдение прав человека, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, половых характеристик.

Мы подтверждаем наше обязательство уважать, поощрять и защищать права человека и основные свободы всех людей, включая право на недискриминацию и право на мирные собрания. Мы также признаем, что терпимость и уважение к разнообразию являются основополагающими в открытых демократических обществах.

С 15 по 19 июня пройдет 21-й ЛГБТИ-фестиваль "Молдова Прайд”, в том числе “Марш солидарности”, с целью популяризации и празднования равенства для всех. По этому случаю, хотим выразить нашу поддержку и солидарность с ЛГБТИ-сообществом в Республике Молдова. Надеемся, что основной посыл “Молдова Прайд” будет услышан громко и ясно: каждый должен иметь возможность и свободу быть самим собой, независимо от того, кем является или кого любит.

* Совместное заявление принято представительствами Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Черногории, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.