Declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei în Republica Moldova*

17 mai 2021

Declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei în Republica Moldova*

Chisinau, 17 mai 2021 –
 
De Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei, care este sărbătorită astăzi, ne exprimăm solidaritatea și sprijinul pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) din Republica Moldova, dintre care mulți sunt discriminați pe baza orientării lor sexuale, identității sau expresiei de gen și caracteristicilor sexuale.
 
Fiecare stat are obligația de a respecta, promova și proteja drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor sub jurisdicția sa. Datoria fiecărui stat include protejarea de violență și discriminare a tuturor persoanelor, indiferent de sex, orientare sexuală sau identitate și expresie de gen. Statele trebuie, de asemenea, să se asigure că toți cetățenii se bucură de șanse egale și tratament egal.
 
Guvernele noastre caută să combată violența, discursul de ură și discriminarea prin promovarea și protejarea drepturilor omului tuturor persoanelor. Oamenii LGBTI se bucură de aceleași drepturi și libertăți, la care au dreptul toți oamenii de pretutindeni. Toți oamenii ar trebui să fie liberi să fie ei înșiși, indiferent cine sunt și pe cine iubesc.
 
Pandemia COVID-19 afectează întreaga omenire, dar are un impact deosebit de puternic asupra persoanelor vulnerabile, inclusiv asupra persoanelor LGBTI. Facem apel la toți oamenii, de pretutindeni, să manifeste toleranță și respect reciproc față de concetățenii lor, pe măsură ce, împreună, ieșim din această criză.
 
În perioada 15-20 iunie, va avea loc cel de-al 20-lea Festival LGBTI „Moldova Pride”, preponderent online, din cauza condițiilor actuale de pandemie COVID-19 care nu permit adunări pentru festivaluri și marșuri. În pofida acestui context, în această zi reafirmăm cu tărie sprijinul nostru deplin pentru persoanele LGBTI din Republica Moldova. Sperăm că mesajul central al „Moldova Pride” va fi auzit tare și clar: valorile toleranței și respectului pentru diversitate rămân fundamentale pentru societățile democratice deschise.
 
* Această declarație comună este emisă de către misiunile Albaniei, Austriei, Belgiei, Bulgariei, Canadei, Ciprului, Croației, Danemarcei, Elveției, Estoniei, Finlandei, Franței, Germaniei, Greciei, Italiei, Irlandei, Letoniei, Lituaniei, Macedoniei de Nord, Muntenegrului, Norvegiei, Portugaliei, Regatului Unit, Republicii Cehe, României, Sloveniei, Spaniei, Statelor Unite ale Americii, Suediei și Țărilor de Jos.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Совместное заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией в Республике Молдова*
 
Кишинев, 17 мая 2021 г. -
 
В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который отмечается сегодня, мы выражаем солидарность и поддержку лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и интерсекс-людям (ЛГБТИ) в Республике Молдова, многие из которых подвергаются дискриминации из-за своей сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения и половых характеристик.
 
Все государства обязаны уважать, поощрять и защищать права человека и основные свободы всех людей, находящихся под их юрисдикцией. Ответственность государства включает защиту от насилия и дискриминации всех, независимо от пола, сексуальной ориентации или гендерной идентичности и самовыражения. Государства также должны гарантировать равные возможности в равных условиях для всех граждан.
 
Наши правительства стремятся бороться с насилием, речами ненависти и дискриминацией, продвигая и защищая права человека для всех. ЛГБТИ пользуются теми же правами и свободами, на которые имеют право все люди, повсюду. Все люди должны быть свободны быть самими собой, независимо от того, кто они и кого любят.
 
Пандемия COVID-19 затронула все человечество, но особенно сильно повлияла на уязвимые группы, включая ЛГБТИ. Мы призываем всех людей, повсюду, проявлять терпимость и взаимоуважение к своим согражданам по мере того, как мы вместе выходим из этого кризиса.
С 15 по 20 июня пройдет 20-й ЛГБТИ-фестиваль «Молдова Прайд», в основном в режиме онлайн, в связи с нынешними условиями пандемии COVID-19, которые не позволяют собираться на фестивали и шествия.
 
Несмотря на такой контекст, в этот день мы решительно подтверждаем нашу полную поддержку ЛГБТИ в Республике Молдова. Мы надеемся, что основная идея «Молдова Прайд» будет услышана громко и ясно: ценности терпимости и уважения разнообразия остаются основополагающими для открытого демократического общества.
 
* Совместное заявление принято дипломатическими миссиями Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.