Suedia & Moldova

Mediu si schimbările climatice

Mediul înconjurător și schimbările climatice sunt o prioritate pentru Cooperarea suedeză pentru dezvoltare cu Republica Moldova și oferă asistență targetată, atât autorităților guvernamentale, cât și societății civile. Sida își propune să integreze subiectul mediului înconjurător și atenuarea schimbărilor climatice în toate contribuțiile.

Suedia  a oferit suport în politica de dezvoltare regională cu un accent pe descentralizarea investițiilor de infrastructură locală în apă curată, gestionarea deșeurilor și eficiența energetică prin intermediul modernizării serviciilor publice locale (MLPS) implementate de GIZ. Adițional, Suedia a oferit suport în eleborarea unei analize funcționale a viitoarei Agenții de Mediu, pentrua a oferi beneficii populației în accesarea ușoară a informației publice despre mediu.

Securitatea apei este un sector important pentru Suedia în Moldova, în acest sens, Suedia finanțează elaborarea unui studiu de impact asupra mediului și populației al celui mai mare complex hidroenergetic de pe Nistru, acest râu fiind principala sursă de apă potabilă din Moldova. Un alt sprijin din partea Suediei vizează promovarea practicilor de rezistență la schimbările climatice pentru gospodării, întreprinderi și comunități din 30 de localități din Moldova.

Asistența la nivel bilateral este complementată de sprijinul regional acordat pentru investiții în infrastructura de mediu și energie, gestionată de IFI majore ca BEI, BERD și Banca Mondială. Aceasta include asistență la elaborarea studiilor de fezabilitate, asistență tehnică și instrumentul de finanțare de granturi E5P (Parteneriatului estic pentru eficientă energetică și de mediu).