Suedia & Moldova

Integrarea economică și dezvoltarea economiei de piață

Îmbunătățirea mediului investițional, ce ar permite afacerilor să fie mai competitive prin reducerea poverii administrative, este o prioritate cheie în asistența suedeză. Suedia susține reforma sistemului de inspecție, a cadrului de lucru cu privire la documentele permisive, administrarea fiscală, structura siguranței alimentare și modelul de atragere și reținere a investițiilor.

Un accent special se pune pe cooperarea instituțională dintre autoritățile suedeze și moldovenești și anume, cu Agenția Suedeză Fiscală și Autoritatea Suedeză pentru Protecţie împotriva Radiaţiilor care este în plină desfășurare. De asemenea, Suedia cooperează cu întreprinderile și asociații din unele sectoare economice pentru a îmbunătăți competitivitatea acestora și abilitatea lor de a adapta noile oportunități pe care le oferă Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzătoar (ALSAC). Spectrul de programe include asistență pentru industria ușoară, agricultură, sectorul ICT și turism.

Problemele ce trebuie soluționate variază de la dezvoltarea resurselor umane la creșterea productivității și îmbunătățirea mediului de afaceri care să permită dezvoltarea asociațiilor sectoriale. Adoptarea responsabilităților sociale corporative și a practicilor inovatoare vor completa lista în viitorul apropiat.