Suedia & Moldova

Democrație consolidată, drepturile omului și un stat de drept

Suedia pe parcursul ultimilor ani a contribuit la îmbunătățirea democrației în RM prin sprijinirea Parlamentului și a Comisiei Electorale Centrale. Suedia oferă asistență financiară pentru o platformă care are drept scop să faciliteze dialogul și să îmbunătățească cooperarea dintre Parlamentul RM și autoritățile autonome din Găgăuzia.

Suedia este un actor vizibil și puternic, precum și un susținător al drepturilor omului și egalității de gen în Moldova. Sprijinul este oferit pentru a aduce rezultate în următoarele domenii: (i) participarea politică îmbunătățită a femeilor; (ii) abilitarea economică și antreprenoriatul femeilor; (iii) violența împotriva femeilor.

Organizațiile societății civile sunt sprijinite să-și consolideze capacitățile și eforturile lor de îmbunătățire a drepturilor omului, mediului înconjurător, nediscriminarea și democrația în Moldova. Sprijinul este oferit, în primul rând, prin finanțarea de bază și sub-granturi oferite prin intermediul organizațiilor moldovenești și suedeze. Scopul nostru este să devenim partenerul actorilor societății civile ce lucrează asupra problemelor sensibile pe ambele maluri ale râului Nistru.

De asemenea, Suedia susține un proiect ce are scopul să consolideze exercitarea eficientă a drepturilor omului în regiunea Transnistreană din Moldova prin îmbunătățirea cadrului de reglementare și instituțional în domeniile legate de dizabilitate, violență în baza aspectului de gen, populației Roma, persoanelor cu HIV/TB, femeilor vulnerabile, foștilor condamnați și copiilor în conflict cu legea.

Reforma poliției este o altă prioritate cheie a asistenței suedeze de dezvoltare și implementare a conceptelor de poliție comunitară, în conformitate cu cele mai bune standarde europene.