Suedia & Moldova

Cooperare pentru dezvoltare

Strategia de cooperare pentru perioada 2014 - 2020 (strategia a fost extinsă pentru un an) stă la baza cooperării dintre Suedia și Republica Moldova. Obiectivul general al cooperării pentru dezvoltare dintre Suedia şi Republica Moldova pe termen lung reprezintă promovarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum şi apropierea de valorile acesteia.

Obiectivul cooperării pentru dezvoltare în Europa de Est este democraţia consolidată, dezvoltarea durabilă şi echitabilă, precum şi alinierea cu UE şi valorile acesteia. Cooperarea pentru dezvoltare cu Republica Moldova va contribui, astfel, la realizarea obiectivului Politicii Suediei privind Dezvoltarea Globală: de a contribui la o dezvoltare globală durabilă şi echitabilă în baza perspectivei drepturilor omului și din perspectiva păturilor vulnerabile.

Sprijinul suedez cuprinde trei sectoare: Democraţie, drepturile omului şi egalitate de gen; infrastructură durabilă, şi dezvoltarea pieţei. Sprijinul va consolida în continuare armonizarea legislaţiei si concordarea acesteia cu cea a Uniunii Europene, cu accent deosebit pe egalitatea de gen şi respectarea drepturilor omului. Investiţiile în infrastructura energetică vor completa sprijinul pentru reformele instituţionale si vor contribui la o dezvoltarea durabilă, în conformitate cu angajamentele internaţionale. Creşterea schimburilor comerciale va fi impulsionata prin armonizarea si concordarea la legislatia UE, precum si prin asigurarea unor costuri mai mici de afaceri în Republica Moldova.

În toate sectoarele se va da prioritate programelor de asistență relevante domeniilor specificate în Planul Naţional de Dezvoltare al Moldovei şi în Planul de Acţiuni al țării aferent Politicii Europene de Vecinătate sau în alte documente strategice echivalente, precum şi în rapoartele de progres aferente.

Suedia va acorda suport Republicii Moldova în realizarea beneficiilor în urma  Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv cu UE, cît și în dezvoltarea capacităților companiilor din Moldova de a-și exporta produsele pe piața Uniunii Europene.

Cooperarea pentru dezvoltare cu Republica Moldova include, pe măsura posibilităţilor, şi regiunea Transnistriei, un alt obiectiv fiind includerea completă, sau cel puţin parţială, a regiunii în programe de asistență, ce acoperă alte regiuni ale țării. Totodată, vor fi implementate programe speciale, ce vizează Transnistria, cum ar fi măsuri de consolidare a încrederii.

Suportul acordat de Suedia reprezintă aproximativ 13 milioane euro pe an, cu posibilitatea de a crește spre sfîrșitul perioadei de patru ani. Cooperarea dintre Suedia și Republica Moldova a început in 1996.

About Swedish Development Cooperation in Moldova

List of projects in Moldova