Suedia & Moldova

Cooperare pentru dezvoltare

Strategia pentru cooperarea în domeniul reformelor a Suediei cu Europa de Est pentru 2021–2027 este un cadru pe termen lung care ghidează asistența suedeză în sprijinul agendei de reformă și promovarea dezvoltărilor durabile și democratice în baza perspectivei drepturilor omului și din perspectiva păturilor vulnerabile. Găsiți strategia aici.

Strategia pe șapte ani conturează patru obiective principale, și anume:

1. Drepturile omului, democrația, statul de drept și egalitatea de gen, care urmăresc:

  • O guvernare democratică mai bună și respectarea drepturilor omului și a statului de drept
  • Condiții mai bune pentru responsabilitate, transparență sporită și corupție redusă
  • Perspective mai bune pentru o societate egală între sexe.

2. Societăți pașnice și incluzive, care urmăresc:

  • Condiții mai bune pentru procese de reconciliere incluzive și eforturi de prevenire a conflictelor și a violenței.

3. Dezvoltare durabilă și utilizarea durabilă a resurselor naturale rezistente la mediu și climă, care urmăresc următoarele:

  • Condiții mai bune pentru reducerea impactului asupra mediului, gestionarea durabilă și utilizarea resurselor naturale și protecția, conservarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor acesteia
  • Impact redus asupra climei, inclusiv acces sporit la energie regenerabilă și eficiență energetică mai mare
  • Adaptabilitate mai bună și rezistență consolidată la schimbările climatice și dezastrele naturale și de mediu.

4. Dezvoltare economică incluzivă, care are ca scop:

  • Oportunități îmbunătățite de angajare productivă și muncă decentă
  • Oportunități de trai îmbunătățite pentru grupurile care sunt excluse sau discriminate
  • Condiții consolidate pentru un comerț liber, echitabil și durabil.

Cooperarea bilaterală suedeză pentru reforme este completată de programe regionale și de cooperare prin alte canale, cum ar fi Institutul Suedez. Prin Openaid, puteți găsi tot suportul suedez la nivel global, precum și pe țară, inclusiv Republica Moldova.

About Swedish Development Cooperation in Moldova

List of projects in Moldova

 

În perioada 2014-2021, Suedia a oferit sprijin financiar partenerilor moldoveni în cadrul „Strategiei de rezultate pentru cooperarea în reformă a Suediei cu Europa de Est, Balcanii de Vest și Turcia 2014-2020” (strategia a fost prelungită cu un an), promovând integrarea europeană prin trei sectoare:Democraţie, drepturile omului şi egalitate de gen; infrastructură durabilă, şi dezvoltarea pieţei

Găsiți strategia aici.

În toate sectoarele se va da prioritate programelor de asistență relevante domeniilor specificate în Planul Naţional de Dezvoltare al Moldovei şi în Planul de Acţiuni al țării aferent Politicii Europene de Vecinătate sau în alte documente strategice echivalente, precum şi în rapoartele de progres aferente.

Suedia va acorda suport Republicii Moldova în realizarea beneficiilor în urma  Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv cu UE, cît și în dezvoltarea capacităților companiilor din Moldova de a-și exporta produsele pe piața Uniunii Europene.

Cooperarea pentru dezvoltare cu Republica Moldova include, pe măsura posibilităţilor, şi regiunea Transnistriei, un alt obiectiv fiind includerea completă, sau cel puţin parţială, a regiunii în programe de asistență, ce acoperă alte regiuni ale țării. Totodată, vor fi implementate programe speciale, ce vizează Transnistria, cum ar fi măsuri de consolidare a încrederii.

Cooperarea dintre Suedia și Republica Moldova a început in 1996.