Suedia & Moldova

Cooperare pentru dezvoltare

Strategia pentru cooperarea în domeniul reformelor a Suediei cu Europa de Est pentru 2021–2027 este un cadru pe termen lung care ghidează asistența suedeză în sprijinul agendei de reformă și promovarea dezvoltărilor durabile și democratice în baza perspectivei drepturilor omului și din perspectiva păturilor vulnerabile. 

Strategia pe șapte ani conturează patru obiective principale, și anume:

1. Drepturile omului, democrația, statul de drept și egalitatea de gen, care urmăresc:

 • O guvernare democratică mai bună și respectarea drepturilor omului și a statului de drept,
 • Condiții mai bune pentru responsabilitate, transparență sporită și corupție redusă,
 • Perspective mai bune pentru o societate egală între sexe.

2. Societăți pașnice și incluzive, care urmăresc:

 • Condiții mai bune pentru procese de reconciliere incluzive și eforturi de prevenire a conflictelor și a violenței.

3. Dezvoltare durabilă și utilizarea durabilă a resurselor naturale rezistente la mediu și climă, care urmăresc următoarele:

 • Condiții mai bune pentru reducerea impactului asupra mediului, gestionarea durabilă și utilizarea resurselor naturale și protecția, conservarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor acesteia,
 • Impact redus asupra climei, inclusiv acces sporit la energie regenerabilă și eficiență energetică mai mare,
 • Adaptabilitate mai bună și rezistență consolidată la schimbările climatice și dezastrele naturale și de mediu.

4. Dezvoltare economică incluzivă, care are ca scop:

 • Oportunități îmbunătățite de angajare productivă și muncă decentă,
 • Oportunități de trai îmbunătățite pentru grupurile care sunt excluse sau discriminate,
 • Condiții consolidate pentru un comerț liber, echitabil și durabil.

Cooperarea bilaterală suedeză pentru reforme este completată de programe regionale și de cooperare prin alte canale, cum ar fi Institutul Suedez. Prin Openaid, puteți găsi tot suportul suedez la nivel global, precum și pe țară, inclusiv Republica Moldova.

About Swedish Development Cooperation in Moldova

List of projects in Moldova

_________________________________________________________

În perioada 2014-2021, Suedia a oferit sprijin financiar și expertiză partenerilor Moldovei în cadrul „Strategiei de rezultate pentru cooperarea în reformă a Suediei cu Europa de Est, Balcanii de Vest și Turcia 2014-2020” promovând integrarea europeană prin trei arii cheie:

 1. Integrare economică consolidată cu UE și dezvoltarea economiei de piață,
 2. Democrație consolidată, respect mai mare pentru drepturile omului și un stat mai dezvoltat în conformitate cu statul de drept;
 3. Un mediu înconjurător mai bun, reducerea schimbărilor climatice și rezistența sporită la impactul asupra mediului și schimbările climatice. 

  Cooperarea dintre Suedia și Republica Moldova a început în 1996.