Nobels fredspris till kongolesen dr. Denis Mukwege

05 out 2018

Genom sin kamp mot användandet av sexuellt våld som vapen i väpnade konflikter blir dr. Denis Mukwege den förste kongolesen att ta emot ett Nobelpris.

Ambassaden gläds över nyheten att dr. Denis Mukwege tillsammans med Nadja Murad tilldelas 2018 års fredspris. Ambassaden sänder sina varmaste gratulationer till pristagarna och hela teamet på Panzisjukhuset och la Fondation Panzi RDC, som genom sitt arbete hjälper överlevare av sexuellt våld. Mukwege och Fondation Panzi har sedan länge många och nära relationer till Sverige.  

Kampen mot sexuellt våld är en av ambassadens viktigaste prioriteringar och vi hoppas att årets fredspris bidrar till den ökade nationella och internationella uppmärksamhet som är nödvändig för att användandet av sexuellt våld som vapen i väpnade konflikter ska upphöra.

Última atualização 10 out 2018, 11.21